Estnische Sicherungs Abteilung Pleskau

 

 

Estn.Pol.(F) Btl.40 formeerimine toimus 1941. aasta augustis Võrus, Valgas ja Petseris, kus igas keskuses moodustati üks kompanii. Pataljoniülemateks olid: major K.Lindpere, major K.Nortmaa, kapten R.Möldre ja major J.Ellandi. Pataljon viidi Pihkvasse 2. oktoobril 1941 aastal vahiteenistuseks ja julgestusülesanneteks. Alates 1942. aasta sügisest rakendati pataljon tagalasse Valge-Venes ja 43/44 aasta talvel uuesti Pihkva juures nii julgestus- kui ka rindeüksusena. Pataljon toodi 1944. aasta alguses Eestisse, kus liideti 2. Eesti Politseirügemendiga, mille kooseisus võttis osa Dünaburgi operatsioonist. Saadud andmetel likvideeriti pataljon sama aasta sügisel ning ühendati 38. Politseipataljoniga, mis aga ei taha tõele vastata, sest teistel andmetel liideti üksus 1944. aasta sügisel Eesti Diviisiga.

 

kasutatud materjal: "Eesti Vabadusvõitlejad II Maailmasõjas"