Estnische Schutzmann Abteilung Fellin

 

 

Estn.Pol.(F) Btl.38 formeeriti 1941. aasta septembris Viljandis. Pataljoni ülemateks olid vahetamise järjekorras: kolonel-leitnant J.Raudmäe, major V.Mäeste, major Pärn ja major J.Ellandi. Pataljonid rakendati pärats formeerimist Luuga-Pihkva-Oudova rajooni tagala julgestamiseks, kuid ka otseselt rindele Pljussa-Krasnaja Strugi joonel. Pataljon tõmmati välja 1944. aasta juuli algul rindepuhkusele Võrumaale. Arvati 2. Eesti Politseirügemendi koosseisu, kus võttis osa Dünaburgi operatsioonist. Kodumaale tagasi jõudes saadeti Tartu rindele. Taandunud Saksamaale, liideti üksus 37. pataljoniga ja oktoobri lõpul 1944. aastal sulatati kokku Eesti Diviisiga.

 

kasutatud materjal: "Eesti Vabadusvõitlejad II Maailmasõjas"