Estnische Schutzmann Abteilung Dorpat

 

 

Estn.Pol.(F) Btl.37 formeeriti 1941. aasta augusti algul Tartus. Pataljoni ülemateks kuni selle likvideerimiseni olid: major Bergman, major F.Kurg, major K.Lindpere (Dünaburgi operatsioonide ajal), major K.Saimre (langes Tartu lahingutes), kapten Suude ja pärast tema surma ülem-leitnant F.Tamme. Pataljon koosnes neljast kompaniist, millest üks oli Pihkva lennuvälja käsutuses. Olles algul rakendatud Pihkva-Ostrovi rajooni, viidi pataljon hiljem Valge-Venesse, kust pärast rügemendi likvideerimist lähetati Tartu rindele. Taandus Saksamaale, kus likvideeriti oktoobris 1944. aastal.

 

kasutatud materjal: "Eesti Vabadusvõitlejad II Maailmasõjas"