Estn. Schutzmannschaft Bau-Abteilung

 

 

Estn.Pol.Pi.Btl.42 formeeriti 1941/42. aasta talvel Tallinnas ja Tartus, kus asukohaks oli Ropka mõis. Pataljoni ülemaks määrati major Schiller. Pärast lühikest väljaõpet rakendati pataljon kompaniidena enda erialal Eestis, siis Venemaal. Staap paiknes Pihkvas. Algul oli igal kompaniil sakslasest sideohvitser, mis aga hiljem kaotati. Pataljoni kasutati mitmesuguste kindlustustööde. ehituste ja parandustööde tegemiseks Saksa sõjaväele, kuid ka julgestusüksusena, nagu Demjanski kotis jne. 1943. aastal toodi pataljon Eestisse tagasi ja rakendati julgestuseks Mehikoormas, Pihkva järve rajooni. 1944. aasta kevadel oli pataljon Läti piiri tagaVelikije jõe joonel rindel, kust toodi suvel kodumaale ja paigutati Võru-Petseri rindele, hiljem Emajõe joonele. Pataljoni üksused jäid sakslastele kiirel taandumisel Eestisse, saatus üldiselt teadmata.

 

kasutatud materjal: "Eesti Vabadusvõitlejad II Maailmasõjas"