Schutzmannschaft (W) Btl. 35

 

 

Schutzm. (E) Btl. 35 ja hiljem Estn.Pol.(E) Btl.35 formeeriti 1942. aasta jaanuaris Pärnus. Toodi hiljem Tallinna, kus 1943. aastal nimetati ümber tagavarapataljoniks (Ersatz.Btl.) likvideeritud 41. pataljoni asemel. Pataljoni ülemateks Tallinnas olid major Renter, kapten E.Kivi ja kapten R.Mölder. Pataljoni ülesandeks oli valve- ja vahiteenistus Tallinnas. Üksuse koosseisu kuulus ka Politsei orkester. Taandus varakult koos sakslastega Saksamaale.

 

kasutatud materjal: "Eesti Vabadusvõitlejad II Maailmasõjas"