Schutzmannschaft (W) Btl. 34

 

 

Moodustati 1942. aastal Valgas ja Võrus. Ülemaks oli major R.Martinson. Pataljon ei saanud üldse iseseisvalt tegutsed, kuna pidi  kohe pärast formeerimist andma enamiku oma koosseisust 36. pataljonile. Meeste puudusel likvideeriti üksus sama aasta mais.

 

kasutatud materjal: "Eesti Vabadusvõitlejad II Maailmasõjas"