Schutzmannschaft (F) Btl. 33

 

 

Pataljon formeeriti 1941/42. aasta talvel Tartus ning selle ülemateks kujunesid kapten V. Pärlin ja major J. Koort. Pataljon rakendati kohe pärast formeerimist Leningradi rindele vastu  Oranjenbaumi kotti, kus püsis kuni 1942. aasta detsembrini. Rindelt toodi üksus siis Pärnusse puhkusele, kust viidi  edasi Tartusse ja likvideeriti 1943. aasta alguses. Vabatahtlikud läksid Eesti Leegioni, ülejäänud jaotati ära 32. 35. ja 287. pataljonide täienduseks.

Hiljem, 1943. aastal formeeriti uus pataljon sama numbri all, nimetati aga Estn.Pol (W) Btl.33 ning ülemaks sai nüüd major. R.Tammiste. Pataljoni kolm kompaniid, mis esialgu formeerimise järel asusid Valgas, Võrus ja Petseris, paigutati 1944. aasta jaanuaris Mehikoorma juurde rindele, vaatamata sellele, et üksus formeeriti ainult vahiteenistuseks. Pataljon likvideeriti 1944. aasta suvel.

 

kasutatud materjal: "Eesti Vabadusvõitlejad II Maailmasõjas"