Schutzmannschaft (W) Btl. 30

 

 

Pataljon moodustati 17. jaanuaril 1943. aastal Tallinnas, kusjuures 4 kompaniid asusid Tallinnas, Paldiskis, Loksal ja Amblas. Pataljoniülemaks määrati major J.Ellandi (VR.II/3). Üksus rakendati 1943. aasta septembris Lüganusele rannakaitseks Purtse-Varja vahel. 26. detsembril 1943. aastal lähetati 1. kompanii luure- ja julgestusülesannetega üle Narwa jõe Omuti-Permisküla kohal, kuhu toodi 2. veebruaril 1944. aastal ka ülejöönud pataljoni osad. Olles pidevateskaitselahingutes kuni märtsi lõpuni, vahetati üksus rindelt välja rannakaitseks Aseri-Purtse piirkonda. Pataljon likvideeriti 1944. aasta suvel Vigalas, Läänemaal. Koosseis saadeti peamiselt 40. Politsei Pataljoni käsutusse.

 

kasutatud materjal: "Eesti Vabadusvõitlejad II Maailmasõjas"