Schutzmannschaft (F) Btl. 29

 

 

Pataljon formeeriti major J.Peikeri juhtimisel Tallinnas 5. novembril 1941. aastal. Pataljon moodustati Saksa Korrapolitsei käsul vehiteenistuseks Tallinnas, milletõttu värvati ainult mehi, kes ei soovinud minna väljaspoole Eesti piire. Kuna vabatahtlikke vahi- ja valveteenistuslasi registreerus väga vaevaliselt, sai üksus käsu 28. novembril Tallinna-Nõmme 2. Sadakonna ülevõtmiseks. Ootamatult, ilma varustuse ja relvastuseta, lähetati pataljon 5. märtsil Leningradi piiramisrõngasse, kus väljaõpetamata mehed saadeti koheselt rindejoone kaevikutesse. Kaotuste ja Leegioni minejate tõttu kokkukuivanud - nüüd juba kapten Saimre pataljon - tõmmati rindelt välja 1943. aasta jaanuaris ja lähetati Tartusse puhkusele, kust pataljon saadeti laiali teistele üksustele - peamiselt 30. pataljoni täienduseks.

 

kasutatud materjal: "Eesti Vabadusvõitlejad II Maailmasõjas"