Schutzmannschaft (F) Btl. 288

 

 

Estn.Pol.Btl.288 formeeriti 1943. aastal likvideeritud pataljonide ja mobilisatsiooniga sissekutsutud meestest. Pataljoni ülemateks olid kapten Kommusaar ja hiljem kapten Lannu. Üksus rakendati Venemaal nn. "Roosna partisanide vabariigi" likvideerimiseks ja Eestisse saabudes määrati 1. Eesti Politseirügemendi koosseisus Narwa rindele rannakaitsesse. Üksus jäi kotti oma lahingupositsioonidel sakslaste ootamatu taandumise tõttu.

 

kasutatud materjal: "Eesti Vabadusvõitlejad II Maailmasõjas"