Schutzmannschaft (W) Btl. 287

 

 

Estn.Pol.Btl.287 formeeriti 1943. aasta kevadel Tartus, likvideeritud pataljonide 33, 36, 39 ja Velikije Luki juures punasest Eesti Laskurkorpusest üle tulnud meestest nelja kompanii suuruses. Pataljoni ülemaks oli major J.Koort. Rakendus teostus kompaniidena Kiviõlis, Viivikonnas, Kloogal ja Lagedil valveteenistusena. Pataljon taandus üksustena Saksamaale, olles Danzigi lähedal Schöwarlingis tagavaraüksuseks pataljonidele kuni 29. oktoobirini, millal andis üle Eesti Diviisile 842 meest ja loeti likvideerituks.

 

kasutatud materjal: "Eesti Vabadusvõitlejad II Maailmasõjas"