Schutzmannschaft (F) Btl. 286

 

 

Estn.Pol.Btl.286. formeeriti  1943. aasta maikuus Tallinnas Eesti välipolitseist, kusjuures prefektuuridel tuli anda täielik üksuste koosseis, umbes 700 meest. Pataljoni ülemaks määrati major R.Martinsen, kes oli ainukeseks mitte-politseinikuks kogu väeosas. Pataljon lahkus Tallinnast 8. juunil 1943 aastalsihtkohaga Bolderaa, Lätis Riia lähedal, kus üksusele anti hobuvoor, väliköögid ja laskemoon ning saadeti Ida-Poola ja Valge-Vene aladele partisanide vastu võitlema. Sakslaste taandumisel Neveli ruumis, tõmmati pataljon 1944. aasta veebruari keskel Idritsa rindele, kust märtsis kodumaale saabusid ainult veidi üle 200 mehe. Üksus likvideeriti politseinike lähetamisega nende endistele ametkohtadele. Pataljoni juhtkond jäeti alles ja neile allutatu 1944. aasta veebruaris mobiliseeritud mehed. Uus pataljon, ülemaks kapten Kübar,  jäi tegutsema sama numbri all, kuid määrati 1. Eesti Politseirügemendi  koosseisu ja rakendati  Virumaal rannakaitsesse. Üksus jäi venelaste läbimurdel enamuses kotti, lähemad andmed puuduvad.

 

kasutatud materjal: "Eesti Vabadusvõitlejad II Maailmasõjas"