Neljas Piirikaitse Rügement

 

 

Neljandast Piirikaitse Rügemendist pole palju pääsenud vabasse maailma, sellepärast pole selle üksuse tegevuse kohta täielikumaid andmeid. Vabas maailmas pole seni olnud võimalik leida ühtegi selle rügemendi juhtidest, kes oleks võimeline andma täpsemat ülevaadet rügemendi võitlustest.

On teada, et rügement formeeriti Võru- ja Petserimaal. Rügemendi ülemaks määrati major Pedak. Kohe pärast formeerimist saadeti rügement rannakaitsele Peipsi järve äärde Mustvee-Varnja rajooni.

Aprilli lõpul vahetas viies rügement neljanda rügemendi välja. Neljas rügement viidi Pihkva rindele, kus ta viibis mitmesugustes ülesannetes kuni juulikuuni. Juulis paisati rügement Narwa rindelõiku, kus see asus kaitsele Narwa jõe joonele Gorodenko lähikonnas. Narwa rinde taandumisel 18.-20. septembril ei jõudnud rügement hilise teate pärast Avinurme juures tee äralõikamise tõttu enam läbi tulla, tõmbudes Alutaguse metsadesse.

 

kasutatud materjal: "Eesti Vabadusvõitlejad II Maailmasõjas"