Estnische SS Legion

3. Freiwilligen Estnische SS-Brigade, 20. Estnische SS Freiwilligen Division, 20. Waffen-Grenadier Division der SS (estnische nr. 1)

 

 

Leegioni moodustamine

Tallinna vabastamise aastapäeval 28. augustil 1942, teatas Eesti kindralkomissar SA-Obergruppenführer Karl Siegmund Litzmann, et Saksa kõrgema juhtkonna poolt on antud luba moodustada Waffen-SSi alluvuses Eesti Leegion. Mehi värvati algul ida- ja politseipataljonidest. Leegion pidi tulema rügemendisuurune ja koosnema kolmest pataljonist (igas neli kompaniid) ja raskegranaadiheitja- ja tankitõrjekompaniist. Leegioni asujate esimene koondamine toimus Pihkvas.

Leegioni väljaõpe toimus Poolas Krakowi lähedal asuvas Debica väljaõppelaagris (SS-Truppenübungplatze “Heidelager”).

Esimesteks olid Idarindelt saabunud vabatahtlikud ning väljaõpetamata noored Eestist. Eesti Leegion pidi tulema vabatahtlik. Esimesena saabusid kohale 13. oktoobril 1942 113 idapataljoni meest leitnant Paul Maitla juhtimisel.

Eestlastest ohvitserid (80 meest) saadeti täienduskoolitusele SS-sõjakooli Bad Tölz, allohvitseride väljaõppekohaks sai Poseni (Poznan) SS-sõjakool, radistid saadeti Potsdami ning tankitõrjemehed Hollandisse Hilversumi sõjakooli.

Moodustati leegioni 1. rügemendi (1. Estnischen SS-Freiwilligen Regiment) staap koos 1. pataljoniga. Oktoobris ´42 määrati Eesti Leegioni 1. rügemendi ülemaks SS-Obersturmbannführer Franz Augsberger, varsti saabus kohale ka pataljoniülem SS-Haupsturmfüher Georg Eberhardt.

1942. a. novembri algul saabus leegioni väljaõpet teostama SS-rügemendi “Deutschland” 89 instruktorit. Detsembri algul saabus veel täiendavalt 97 väljaõpetajat, kelle seast määrati enamus rühma- jao- ja relvaülemaid.

10. detsembril 1942 määrati pataljoni suuruseks 3 laskur- ja 1 raskekompanii, staabikompaniist eraldati 5. kompanii ning selle juurde moodustati üks alljuhtide rühm. 1942. aasta lõpus kuulus leegioni 5 laskur- ja 1 raskekompanii koosseisu 969 meest. Ilmus rügemendiülema käskkiri, millega kohustati pataljoni olema veebruari lõpuks ´1943 lahinguvalmis.

Jaanuaris ´43 määrati 5. kompanii suuruseks 134 meest ja 28 väljaõpetajat. 20. jaanuaril ´43 määrati täiendavalt pataljoni koosseisu 46 Kiievi pataljonist saabujat. 19. veebruaril ´43 suunati rügemendi luurekompaniisse 25 meest, enamus sakslased. Päev hiljem saadeti 75 meest Hamburgi lähedal asuvasse Lauenburgi allohvitseride kooli (3. SS-Unterführerschule Lauenburg-Pommern).

13. veebruaril 1943 toimus pataljonil sõdurivande andmine.

Märtsiks 1943 oli leegioni astunud u. 2000 vabatahtlikku.

 

Esimesed võitlused

Kuna sakslastel oli Idarindel raske olukord, moodustati 23. märtsil 1943 leegioni 1. pataljonist, mis koosnes põhiliselt leegioni esimestest vabatahtlikest, motoriseeritud pataljon “Narva” (estnisches SS-Freiwilligen Panzergrenadier Batallion “Narwa”) ning liideti 5. SS-tankidiviisiga “Wiking”. Pataljon “Narva” (973 meest, neist 776 eestlast) saadeti 4. aprillil 1943 “Wikingi” diviisi koosseisu Ukrainasse, kus lahingväljaõpe kestis veel mitu kuud. Eestlaste pataljonist sai hollandlaste rügemendi “Westland” koossesisus selle 3. pataljon. 13. juulil ´43 tegi “Narva” pataljon läbi oma esimesed tuleristsed Izjumi lahingus, kus kolmepäevases lahingus hävitati ligi sada vaenlase tanki ning löödi tagasi kahe brigaadi pealetung. Izjumi lahingus kaotas pataljon langenutena 76 meest, nende seas austerlasest pataljoniülema SS-Sturmbannführer G. Eberhardti, ning ligi pool koosseisust haavatutena. Hiljem võitles pataljon Harkovi ruumis, kus peale kaheksa päeva kestnud veriseid lahinguid oli pataljoni koosseisu alles jäänud veel ainult 157 meest.  Pataljon sai korduvalt täiendust, kuid detsembris 1943 saadeti Debica laagrist täienduseks 500 väljaõpetamata noort, kes polnud saanud mingit lahinguõpet ega sooritanud varem ainsatki lasku. Väljaõpe toimus rindekorras Tsherkassi kotis, kuhu pataljon oli koos teiste Saksa väeosadega  jaanuaris 1944 sattunud. Pataljon “Narva” 100-meheline üksus suutis siiski kotist välja murda, kuid neist 500-st noorest jõudis Eestisse tagasi vaid 35! Ellujäänud mehed saadeti puhkusele Varsavisse ja sealt Eestisse. 

Debicasse oli nüüd alles jäänud vähe mehi, mis ei andnud võitlusvõimelise üksuse koosseisu välja. Saksa võimud olid nüüd sunnitud vabatahtlike puudumisel välja kuulutama 24. veebruaril ´43 mobilisatsiooni Eestis, samuti värvati leegioni sadu töö- ja abiteenistuslasi. Mobilisatsiooni alla kuulusid 1919.-1924. a. sündinud mehed, keda tuli kokku u. 5300 meest, kelledest saadi leegioni 1943. a. jooksul ligi 5000 meest. Mobiliseeritud jäid leegioni koosseisu ja pärast väljaõpet moodustasid leegioni uue tuumiku.

5. mail 1943 algas leegioni reorganiseerimine (22. oktoobrist 1943) 3. eesti SS-brigaadiks (3. Freiwilligen Estnische SS-Brigade). Moodustati kaks kahepataljonilist jalaväerügementi (42. ja 43. SS-grenaderide rügement), kergesuurtükiväedivisjon ja muud eriüksused (kõik teised Eesti Brigaadi üksused kandsid numbrit 53. või 33.). Juulis ´43 saadeti 208 meest Amersfooti suurtükiväekooli Hollandisse. Kohapeal moodustati alljuhtide väljaõppekompanii (ULK ehk Unterführer Lehrkompanie).

Septembri lõpus 1943 külastas Eesti Brigaadi SS-Reichführer Heinrich Himmler koos Eesti väeosade kindralinspektori SS-Brigadeführer Johannes Soodlaga.

26. oktoobri 1943 mobilisatsiooniga saadi täienduseks 1925. a. sündinud mehed, kelledest 400 läks SD käsutusse ja 3300 Heidelaagrisse. 10. detsembril ´43 toimus täiendav mobilisatsioon 1924. a. sündinud meestele, kuid kokku saadi ainult 900 meest. Kokku siis 4200 sõdurit. Formeerimise algusest kuni 1944. a. alguseni koondati leegioni 11 000 meest, kelledest üle 1300 võitles pataljon “Narva” ja 5100 eesti brigaadi koosseisus Idarindel. Ülejäänud olid väljaõppel Heidelaagris.

24. oktoobril 1943. a. saadeti eesti brigaad Idarindele Neveli rindelõiku, kus algul võideldi vene partisanidega – nö. Rossonõ vabariigi vastu. Detsembri alguses suunati brigaad aga rindele, et õgvendada rindejoont. Lahinguid pidades ja visalt edasi tungides jõuti Drissa jõe jooneni. Brigaad jõudis Neszerdo ja Meshno järve vahel oma ettenähtud positsioonidele ning pidas seal positsioonisõda.

 

Kaitselahingutes Eestis

1944. a. 14. jaanuaril alustas Punaarmee Leningradi alt suurpealetungi Eesti suunas ning jõudis kiiresti Narva jõeni ja Peipsi äärde. Saksa 18. armeel oli 14 räsitud pataljoni Punaarmee 2. löögiarmee 4 armeekorpuse vastu. Eesti oli ohus, kuna Leningradi all asunud Saksa väed olid purustatud, ega suutnud peale väheste erandite (III SS Soomuskorpus) Punaarmeed enam peatada.

24. jaanuaril 1944 nimetati 3. Eesti SS Brigaad ümber 20. Eesti SS-diviisiks (20. Estnische SS Freiwilligen Division). Kuigi leegionit ei olnud enam olemas, oli diviis, siiski nimetati diviisi võitlejaid kuni sõja lõpuni leegionärideks või relvagrenaderideks.

Veebruaris ´44 tegutses 20. Eesti Diviis Volhovi rindel Ilmeni piirkonnas ning võeti peale eestlaste taotlust rindelt ära ja saadeti Eestisse.

Diviisi 45. rügemendi 1. pataljon jõudis SS-Haupsturmführer Harald Riipalu juhtimisel 9. veebruaril 1944 Tartu jaama ja paisati Peipsi äärde sealt ületulnud Punaarmee vastu. 14.-16. veebruarini hävitas 45. rügemendi 1. pataljon koos saksa üksustega ja omakaitsega Punaarmee sissetunginud väeosad Meerapalus. Hävitati 2000 venelast ning saadi ohtralt sõjasaaki. Eesti diviisi 46. rügement suunati ruttu Narva rindele.

22. veebruariks 1944 oli kogu diviis koondunud Narva rindelõiku ning allutatud III SS-soomuskorpusele. Alustati Punaarmee sillapeade likvideerimist lääne pool Narva jõge.

24. veebruaril ründasid 46. rügemendi 2. pataljoni osad SS-Haupsturmführer R. Bruusi juhtimisel  Riigiküla sillapead (1200 m pikk ja 300 m lai) põhjast, 1. pataljon lõunast. Lahing kestis üle kümne tunni, kuid 6. kompanii 20-meheline löögirühm SS-Oberscharführer R. Männiku juhtimisel rullis venelaste kaevikud üle ning sillapea likvideeriti. Vaenlasi langes üle 300, Eesti Diviis kaotas 2 ohvitseri, 11 sõdurit ning 32 sai haavata.

1. märtsil vallutasid 45. rügemendi 1. pataljon ja 46. rügemendi 1. pataljon raskes käsivõitluses Vepsaküla ja Vaasa sillapea. SS-Unterscharführer H. Nugiseks sai selle rünnaku eest Rüütliristi.

5. märtsil murdis SS-Obersturmführer Mägi rünnakgrupp lõpuks Siivertsi sillapea vastupanu. Sellega oli Narva läänekallas põhja pool Narva linna puhas.

Punaarmee koondas nüüd Narva alla 9 korpust, millele sakslastel oli vastu panna 7 diviisi ja üks brigaad.

1. märtsil ´44 algas Punaarmee uus suurrünnak Auvere suunas. Neile saadeti vastu Eesti 658. Idapataljon rüütliristikandja major A. Rebase ja 659. Idapataljon kapten G. Soodeni juhtimisel. Need üksused võitlesid Putki-Sirgala ruumis ümberpiiratuna, kuid suutsid rinnet pidada kuni täiendavate saksa üksuste saabumiseni. 17. märtsil ´44 ründas 20 Punaarmee diviisi 3 kaitsel olnud saksa diviisi, kuid läbi ei suudetud murda. 7. aprillil ´44 andis Punaarmee juhatus käsu peatada rünnakud Narva rindel. Aelleks ajaks oli langenud 70 000 venelast ja 20 000 sakslast ja eestlast.

Aprillis ´44 tegi saksa pool mitu vasturünnakut. Auvere sillapeas asuvad vene väeosad purustati ja sunniti taganema Krivasoosse. Aprilli lahingutes kaotas Punaarmee 50 000 meest saksa 20 000 vastu. Kokku oli kolm kuud kestnud lahingutes Narva rindel langenud 120 000 punaarmeelast ja 40 000 sakslast.

20. märtsil ´44 saabus 20. eesti SS-diviisi koosseisu tagasi eliitpataljon “Narva”, mis peale ümberformeerimist nimetati 20. Füsilierpataljoniks (luurepataljoni nimetus jalaväediviisides). Mai keskel ´44 oli Eesti diviisi koosseisusu alles jäänud 5000 meest, kuid lahingute lõppemise perioodile järgnenud vaikuses algas diviisi reorganiseerimine ja täiendamine.   

26. mail 1944, sai eesti diviis endale lõpliku nime – 20. Waffen-Grenadier Division der SS (estnische nr. 1). Diviisi komplekteerimine lõppes alles juunis. Suve algul 1944 loodi diviisi koosseisu senistele 45. ja 46. rügemendile juurde kolmandad pataljonid ning moodustati 47. rügement, samuti täiendati eriüksuseid. Senised Wehrmachti alluvuses olnud 658. ja 659. Idapataljon liideti eesti diviisiga. Loodi 20. tagavara-ja väljaõpperügement (Ersatz- und Ausbildungs Regiment Kloogal) ja 20. välitäienduspataljon (Feldersatz Batallion Kehras). Diivisiülem F. Augsberger soovis moodutada veel teise Eesti SS-diviisi, mis kuulus ka H. Himmler plaanide hulka (vt. lisa), ning saada siis Eesti SS-korpuse ülemaks. Sarnaselt oli toimunud kahe Läti SS-diviisiga, mis moodustasid Läti SS-korpuse. Kahjuks põrkusid omavahel SSi ja Wehrmachti ning eestlaste huvid (plaan oli kolme (2 lahing- ja 1 tagavaradiviisi moodustamiseks) Tulemuseks ei olnud mitte teine Eesti diviis, vaid kuus nõrka piirikaitserügementi. 

Seoses saksa armee strateegiliste probleemidega teistel rinnetel, oli Narva rindele jäänud juuniks ´44 ainult 5 Saksa alakomplekteeritud diviisi ja 20. eesti SS-diviis, kokku 27 000 meest. Punaarmee kahes armees oli neile vastu panna 205 000 meest ning ülekaal tulejõus oli kaheksakordne, lennuväes üheksakordne ja tankiväes kolmekordne. Punaarmee alustas rünnakuid Auvere ruumis, et piirata sisse Armee Abteilung “Narwa”.

24. juulil 1944 peatas 45. rügement koos pataljon “Narvaga” Punaarmee pealetungi Auveres. Riipalu rügemendil koos pataljon “Narvaga” oli kokku 2800 meest. Venelased koondasid üldpealetungiks kogu Narva rindel 130 000 meest. 24. Juuni hommikul kell viis algas venelaste suurtükiväe kanonaad (kokku tulistati 80 000 mürsku). Kuid vaenlane löödi tagasi, lahingud vaibusid alles õhtuks. Punaarmee kaotas u. 8000 meest, 17 tanki ja 12 lennukit. Riipalu võitlusgrupp kaotas surnutena 70-100 mehe vahel ning haavatutena 298 meest. Pataljon “Narva” 3. kompaniist oli alles 30 meest.

Kuid see oli alles algus!

25. juulil ´44 kell 7 alustas Punaarmee suurimat pealetungi Eestile. 80 minutiga lasti välja 200 000 mürsku. Kell 8.20 alustasid Punaarmee jalaväeüksused Narva jõe ületamist Kudruküla juurest. Eesti diviisi 46. rügemendi kaitse purustati ning algas taandumine Sinimägede positsioonile (Tannenbergi liin). 

47. rügemendi 2. pataljon major Rebase juhtimisel toetas Vepsaküla maaninalt tiibtulega 46. rügementi. Kogu pika poolringi kaitses oli vaid Rebase pataljon, idas, läänes ja põhjas aga vaenlane. Kuid maantee oli vaja hoida Narvast tulevatele vägedele vaba ning hullumeelne lahing jätkus. Samasuguse kangelasteo sooritas ka 45. rügemendi 6. kompanii, kes võttis sisse ringkaitse ja pidurdas Punaarmee liikumist. Kuigi paari tunni pärast seda kompaniid enam ei olnud, aitas nende ohver kaasa tuhandetel meestel jõuda uutele positsioonidele. Õnnetult läks 4. SS-brigaadi “Nederland” 48. rügemendil, kes jäi taandumisega hiljaks ja eksis teelt ning piirati Repniku lähedal Punaarmee poolt sisse ja hävitati. Teistel üksustel õnnestus enam-vähem kaotusteta tõmbuda tagasi Tannenbergi positsioonile (Mummassaare-Sinimäed-Peipsi joonele).

26. juulist kuni 5. (10.) augustini 1944 peeti raskeid kaitselahinguid Sinimägedes.

Tannenbergi liini (9 km pikk) ründas terve Punaarmee 2. löögiarmee ja pool 8. armeed. Vaenlase ülekaal oli neljakordne.Vastas seisid neil Euroopa vabatahtlikest ja sakslastest koosnev III SS-soomuskorpus ja eestlased, kokku u.  40 000 mehega. Seal toimuv meenutas põrgut, mürsud lendasid mürsuaukudesse, toimusid pidevad käsivõitlused, rünnakud ja taganemised, vasturünnakud. Täiskoosseisulised 150-mehelised kompaniid kahanesid 15-30–mehelisteks gruppideks. Üksused läksid omavahel segamini, õlg õla kõrval võitlesid eestlased, sakslased norralased, hollandlased, flaamid ja teised Euroopa vabatahtlikud. Pataljonidest said rühmad, flaamide pataljoni 500-st mehest läks kodumaale tagasi 130! Iga saksa poole pataljoni vastu oli üks vene diviis. Siiski suudeti raskete kaotuste hinnaga Punaarmee pealetung peatada. Erinevatel andmetel kaotas Punaarmee Sinimägedes haavatute ja surnute näol 11 diviisi ja 2 brigaadi, 170 000-300 000 meest ning 120 tanki. Punaarmee 109. laskurkorpusest jäi ellu 255 meest. Ka Saksa poole kaotused olid kohutavad. Langenuid oli tuhandeid, kõik üksused olid verest tühjaks jooksnud. Eestlastest said rüütliristi Waffen-Obersturmbannführer H. Riipalu ja Waffen-Haupsturmführer P. Maitla.

Punaarmee juhatus nägi, et Sinimägede kaudu pole võimalik Eestit vallutada ning koondas oma jõud lõunasse ja alustas pealetungi Tartu suunal. Üksteise järel vallutati Petseri, Võru ning oldi Lõuna-Tartumaal. Läbimurdelõigus oli Punaarmeel ülekaal elavjõu osas 4,3, suurtükkide ja miinipildujate osas 14,8 ja soomustehnikas 4,1 korda. Kaitsel olnud saksa väed ja piirikaitserügemendid ning omakaitse lahingüksused ei suutnud vaenlast peatada.

Alates 16. augustist saadeti Tartu alla Eesti diviisist kõik üksused, mis võimalik. Esimesena lahkus 46. rügement, millest moodustati Kampfgruppe “Rebane”. Selle üksuse staabiks toodi senise 46. rügemendi staap ja lahingüksuseks 47. rügemendi 2. pataljon Waffen-Haupsturmführer Sepa juhtimisel. Hiljem saigi sellest üksusest 46. rügement. Järgmisena lahkus 47. rügement, millest moodustati Kampfgruppe “Vent”. Selle üksuse staabiks jäi rügemendi staap ning võitlusüksusteks toodi 46. rügemendi 1. ja 2. pataljon, mis lahkusid Konju juurest 45. rügemendi võitlusgrupist. Nende pataljonide ülemaiks määrati 47. rügemendist Waffen-Sturmbannführer F. Kurg ja Waffen-Haupsturmführer H. Rannik. Võitlusgrupi koosseisu määrati kolme päeva pärast veel 45. rügemendi 1. pataljon Waffen-Haupsturmführer P. Maitla juhtimisel. Äraantud üksuste asemele sai 45. rügement Sillamäelt vabaks oma 2. pataljoni ning rügemendi käsutusse tulid pataljon “Narva” ja Kurtnas formeeritav “Sihveri pataljon”.

16. augustil 1944 võttis Tartu rindelõigu üle SS-Brigadefüher J. Wagner , kellele allutati kolm III SS-soomuskorpuse võitlusgruppi: 5. SS-Sturmbrigade “Wallonien” 300-meheline võitlusgrupp SS-Obersturmbannfüher L. Degrelle juhtimisel saadeti Vana-Kuustesse; Kampfgruppe “Vent” (major Kure, kapten Maitla ja kapten Ranniku pataljonidega) vastavalt Elva, Kambjasse ja Pangodi ning Kampfgruppe “Rebane” (kapten Sepa pataljoniga) Ahja jõe joonele.

23. augustil alustas Punaarmee uut pealetungi ning Nõo kaitsjad sattusid piiramisrõngasse, ent Venti võitlusgrupil õnnestus välja murda ja Tähtvere juures uutele positsioonidele asuda. Õnnetuseks jäi õhkimata Kärevere sild ning vaenlase soomusjõud ületasid selle takistamatult. Öösel sai Kampfgruppe “Wallonien” käsu õhkida sild. Vaatamata 200 mehe kaotusele oli valloone koos juurdeantud 150 mehega 250. Nad asusid rünnakule, kuid peale meeleheitlikku võitlust olid sunnitud taganema Kärknani.

25. augustil ´44 alustas Punaarmee pealetungi Tartule kolmes suunas. Venti võitlusgrupi kompaniid olid kokku sulanud paarikümnemehelisteks, sest alates võitlustest Elvas, ei olnud nad täiendust ega puhkust saanud. Tartu langes. Venelased püüdsid Emajõge ületada ka linnast ida pool, kuid seal lõi Rebase võitlusgrupp kõik rünnakud tagasi.

26. augustil tungis Punaarmee edasi, vallutades Maramaa ja püüdes ühineda üle Kärevere silla tulnud korpusega. Ida suunal tõrjus Rebase võitlusgrupp kõik rünnakud.

28. augustil asusid Eesti diviisi võitlusgrupid, “soomepoiste” pataljon (46. rügemendi 3. pataljon) Waffen-Haupsturmführer V. Pärlini juhtimisel, politseipataljonid ja saksa väed vastupealetungile ning 30. augustiks oli Emajõe põhjakallas Võrtsjärvest Jänese sillani venelastest vaba. Soomepoiste pataljon kaotas Pupatvere-Õvi all 34 meest langenutena ja 136 haavatutena, kuid täitis oma ülesande. Pataljoni autasustati korraga 44 Raudristiga. Vaatamata edukale rünnakule ning ka suurtele kaotustele, ei suudetud siiski Tartut tagasi võtta.

15. septembri 1944. a. seisuga kuulus 20. eesti diviisi ilma 45. rügemendi 2. pataljoni ja 47. rügemendi 2. pataljonita 15 382 meest. Tegelikult oli diviisi tugevus koos tagavara- ja väljaõppeüksuste ning diviisile allutatud üksuste näol üle 20 000 mehe. Kuid diviisi üksused olid üle Eesti laiali paigutatud ning meeleolu sakslaste taganemise tõttu kehv. 2. augustil ´44 on saadetud Berliini  saksa luureohvitseri kiri, kus öeldakse, et juhtkonna vigade tõttu kandis 46. rügement raskeid kaotusi. Praktiliselt ümberpiiratuna, taandus segaduses ning jättis tiiva lahti, mille tõttu piirati ümber 4. SS-brigaadi “Nederland” 48. SS-rügement ja hävitati. Suuremast kaotusest päästis 47. rügemendi 2. pataljoni (Rebase pataljon) kangelaslik heitlus. Diviisis valitsev meeleolu oli peale rindeõgvendamist äärmiselt halb, sakslaste vastu lausa vaenulik. Seda demonstreeriti sageli ka avalikult, ähvardades sakslasi relvaga. Väejooksikute arv oli suur: juulis ´44 1571, kelledest 23 ohvitseri. Seetõttu III SS-soomuskorpuse juhtkond ei pidanud diviisi enam täielikult usaldusväärseks. Eesti diviisi arvuline koosseis juuli lõpus- augusti algul ´44 oli peale ränki lahinguid u. 6000 meest ning desertööre seega u 25% koosseisust. 20. tagavararügemendist, mis asus Kloogal, oli juulis-augustis ´44 desertööre samuti u 25 % u. 3000-mehelisest koosseisust. (Märtsis ´44 oli desertööre 65).  Nagu näha suudeti septembriks diviisi suurendada 20 000 meheni.

17. septembril 1944 alustas Punaarmee suurpealetungi Tartu rindel ning peale tunniajalist suurtükiväetuld alustasid Emajõe ületamist. Hävitati peaaegu täielikult kaitsvad eesti ja saksa väeosad, mille jäänused asusid käsivõitlust pidades taganema. 17. septembriks olid Eestist Lätisse lahkunud tugevamad saksa üksused (III SS-soomuskorpuse soomusüksused, 11. Ida-Preisi diviis jne), et hoida lahti maaühendus Saksamaaga.

18. septembril ´44 andis armeedegrupp “Nord” käsu plaani “Aster” elluviimiseks, et takistada armeegrupp “Narva” ümberpiiramist. Saksa väejuhatus oli otsustanud Eesti maha jätta, kuid taheti moodustada Tallinna sillapea ning taganemine pidi toimuma aeglaselt ja korrapäraselt vastupanu osutades. III SS-soomuskorpus pidi pimenedes välja murdma Pärnu suunas ning viimased üksused pidid lahkuma Viljandist järgmisel päeval.

Sinimägedes ja Krivasoos asusid 20. eesti SS-diviisi 46. rügement ja 45. rügemendi  2. pataljon, pataljon “Narva”, pataljon “Sihver” ja rünnakkahurite üksus. Lisaks veel 300. eriotstarbeline jalaväediviis, mis koosnes neljast eesti piirikaitserügemendist ja mõned politseipataljonid. Kokku 12 000 -15 000 meest.

18. septembril määrati taganevate eesti väeosade ülemaks Waffen-Obersturmbannführer H. Riipalu. Samal päeval said Sinimägedes asuvad üksused käsu asuda kaitseliinile Laekvere lähedal. 19. septembri varahommikul alustati taganemist Kurtnasse ja sealt edasi Jõugu suunas.

19. septembri varahommikul saabus 45. rügemendi 1. pataljon Kuremäele ning pealelõunal jõudis 46. rügemendi 1. pataljon Jõugu-Iisaku lähistele. 19. septembril saadeti 20. eesti SS-diviisi viimased allesjäänud motoriseeritud üksused Tallinna kaitsele ja allutati Kampfgruppe “Gerok” ile 

Taganemine Tallinna algas 17. septembri ´44 õhtupoolikul. Saksa väejuhatus tegi aga suure vea, sest kõik need väeosad olid suunatud Tudulinna-Avinurme-Rakke teele, samal ajal oli Narva-Tallinna maantee peaaegu vaba. Avinurmes tekkis üldine segadus, sest väeosad kuhjusid kokku, liiklus venis. 18. septembril hommikul tegi diviisiülem SS-Brigadeführer F. Augsberger Rakkes korralduse välisandarmeeriale kõik autod kinni pidada, tühjendada ja Avinurme-Tudulinna saata, et lahinguüksused peale võtta. Umbes 90 masinat sõitiski Auvere poole, kus võeti peale taganev saksa 111. Julgestusrügement.

18. septembril 1944 tungis Punaarmee kiiresti edasi ning jõudis Kõverikuni. Kui sinna jõudis 19. septembri õhtul 111. rügement, võeti autokolonn tule alla ja rügement võeti peale väikest tulevahtust vangi. Sellega oli nüüd Eesti üksuste tee Tallinna ära lõigatud. Taanduvad  eesti diviisi üksused jäid Avinurme juures kotti ning mitmetes lahingutes hävitati ja sunniti alistuma. 

21. septembril ´44 toimus Porkuni lahing, kus 20. SS-diviisi üksused ja piirikaitserügemendid kohtusid 8. Punase Eesti laskurkorpusega. 20. eesti diviisi jõud, peamiselt pataljon “Narva” tungis peale, et murda välja läände, kuid löödi peale mitmetunnist võitlust tagasi. Langenuid oli Eesti diviisis üle 300. Peale Auvere ja Porkuni lahinguid oli 20. eesti diviisi üksused Narva rindel muutunud lahingukõlbmatuks. Need vajusid laiali metsadesse ning alistusid üksikute gruppidena.

Rinne Eestis oli lagunenud, kuid enamusel sõduritel õnnestus siiski Eesti laskurkorpuse käest vabaneda. Rebase võitlusgrupp peatas Põltsamaa joonel pealetungivaid venelasi ning Riipalu koondas Avinurmest pääsenud mehi asudes kaitsele Edru-Salla joonele.

23. septembri ööl toimus äge lahing Põltsamaal “soomepoiste” pataljoni riismete ja Punaarmee vahel, Rebase võitlusgrupp kattis positsioone Uudeküla juures.

24. septembril said 20. SS-diviisi viimased võitlusvõimelised üksused (Rebane, Riipalu) käsu taanduda Eestist välja Lemsalu suunas ning 25. septembril ületati Eesti piir.

Lõuna-Eestis asunud üksused taganesid Kuramaale ning Tallinnas ja Pärnust lahkuti laevadel Saksamaale.

 

Diviis väljaspool kodumaad ja sõja lõpp

6. oktoobril 1944 andis Waffen-SS juhtkond käsu viia 20. diviis lühiajalisele puhkusele ja reorganiseerimisele Sileesiasse Neuhammeri õppelaagrisse. 10. oktoobril ´44 ületasid esimesed eesti üksused Saksa piiri Grottingeni piirkonnas ja jõudsid mõned päevad hiljem Neuhammeri, kuhu  koondunus 12 000 - 15 000 eesti sõdurit erinevatest üksustest. Peale meeste laialipaigutamist mitmesugustesse koolidesse ja tagavararügementi jäi diviisi koosseisu 9000 meest. Uuesti moodustati rügemendid, kuid võitlusvõimelised olid vaid 45. ja 46. rügement. Kava järgi pidi väljaõpe kestma 5 kuud: 1. novembrist ´44 1. aprillini ´45, tegelikult kestis see vaid kaks ja pool kuud.

1. detsembril ´44 vannutati 20. SS-diviis uuesti. Sel ajal kuulus diviisi koosseisu u. 11 000 meest, neist 150 ohvitseri ja 750 allohvitseri. 20. detsembril 1944 anti kõik eestlastest abiteenistujad ja Wehrmachti alla kuuluvad sõdurid   üle SS-Reichsführeri alluvusse ja saadeti Neuhammeri. Neist taheti moodustada 20. SS-diviisi 47. rügement, kuid seda ei jõutud enam varustada ja relvastuda.

Kuna vajadus ohvitseride järele oli suur ning SS-Junkerschule Bad Tölz ja Braunschweig ei suutnud kõikide SS-diviiside vajadusi rahuldada, moodustati SS-peaameti poolt mitmeid uusi sõjakoole. Üheks oli Neveklau sõjakool Tshehhis. Ametlikult kandis see nimetust SS-Panzer-Grenadier Schule Kienschlag. Kooli tegevus algas juunis ´44 ja lõppes aprillis ´45. Neveklaus oli selle sõjakooli üks osakondadest, kus teiste rahvuste kõrval moodustati ka eestlaste inspektsioonid. I junkrute kursus koosnes umbes 50 junkrust, kes olid endised Eesti Vabariigi ohvitserid kapteni aukraadini. II junkrute kursus koosnes ohvitseride ettevalmistuskursused edukalt lõpetanud kadettidest. Ettevalmistuskursus algas 04.10.44, junkrute kursus algas 04.12.44 ja kestis kuni 03.04.45. Selle kursuse lõpetas 91 junkrut. Pärast esimese kursuse lõpetamist toimus sama sõjakooli juures ettevalmistuskursus III-ks inspektsiooniks (u. 100 rindekogemusega alljuhti) ja ohvitseride täienduskursus (u. 50 keskealist Eesti Vabariigi ja Soome sõjakooli lõpetanud ohvitseri). Natuke aega enne kooli lõppu algas II junkrute inspektsioon, kuid rinde lähenedes aprillis ´45 saadeti kursandid oma väeosadesse tagasi.

12.-15. jaanuaril ´1945 murdis Punaarmee saksa rinde Balti merest kuni Karpaatideni läbi ning liikus läände. 23. jaanuariks ´44 olid Punaarmee üksused ületanud Oderi jõe ja seal sillapead moodustanud, neid ei suudetud likvideerida.  Oderi kaitsele suunati kõik väeosad, ka Eesti diviis pidi nüüd võitlusesse astuma. 21. veebruaril 1945 nõudis armeedegrupi “A” ülem Breslau ruumi ühte võitlusgruppi 20. SS-diviisist.

22. jaanuaril 1945 paisati diviis võitlusgruppidena Oppelni ja Breslau-Briege rindelõiku Punaarmee pealetungi pidurdama. Võitlusgrupp koosnes diviisi staabist, kahest jalaväerügemendist, tankitõrjeüksusest, kahest suurtükiväe divsjonist ja toitlustusrühmast. 22. jaanuari õhtul lahkus Neuhammerist 45. rügement Riipalu juhtimisel ja 26. jaanuaril 46. rügement Rebase juhtimisel. Neuhammerisse jäid ainult diviisi staabi osad ja 47. rügemendi koosseisus 20 eestlasest ohvitseri, 260 allohvitseri ja sõdurit ning 8 saksa ohvitseri ja 20 sõdurit. Samuti jäi Neuhammeri veel 20. SS-väljaõppe- ja tagavararügement u. 500 mehega.

23. jaanuaril ´45 löödi Briege linna saabunud 45. rügemendi võitlejate poolt linna tunginud punaarmeelased tagasi. 46. rügement saabus Briegi ja asus rindele Dambrau-Karbischau piirkonnas koos gruppidega “Hofmann” ja “Harko 312”, mis moodustasid Kampfgruppe “Jeckeln”i. 

Võitlusgrupi saabumisel Oppelni alla, oli Punaarmee Oderi jõe juba ületanud ning Oppelni põhjatiiva kaitseks otsustas Augsberger, et on vaja rünnata väljaspool tema kaitseliini asuvaid Birkenthali, Hallendorfi ja Preisdorfi külasid. Järgmisel päeval tungis Punaarmee 3. tankiarmee Neisse suunas ja kohtus Kampfgruppe ”Jecklen”iga ning vallutas Grottgau. Saksa väed asusid kaitseliinile Oppelni-Grottgau-Wanseni joonele ning seda liini suudeti kaitsta kuni märtsi keskpaigani. 13. veebruaril ´45 allutati 20. SS-diviis Saksa 8. armeekorpusele ning üks eesti pataljon suunati Kampfgruppe “Friedrich” ja teine pataljon 615. diviisi staabi alluvusse.

18. veebruaril ´45 ründasid 46. rügemendi osad Mittenwalde küla ja vallutasid selle. Paari haavatu kõrval saadi suur sõjasaak.

6. veebruaril ´45 moodustati Neuhammeris Punaarmee sissetungi kaitseks Kampfgruppe “Rehfeldt”, mis koosnes 20. SS-tagavararügemendist kolme pataljoniga, pioneerpataljonist, sidepataljoni osadest ning suurtükipatareist.  Võitlusgrupp  saadeti koos ungarlaste Kampfgruppe “Peinlich”iga (2 pataljoni) rindele. 12. veebruaril ´45 saadeti see võitlusgrupp Tiefenfurti piirkonda, millele järgnesid rasked lahingud Naumburgi, Siegendorfi ja Sophienwaldi lähistel, Neissest läänes. “Rehfeldti” võitlusgrupp tõmmati rindelt tagasi Sprembergi ning 28. veebruaril saadeti ühe osana Taani Odenseesse, mis oli määratud tagavararügemendi uueks asukohaks. Teine osa saadeti Kampfgruppe “Breul”ina 20. SS-diviisi koosseisu Ziegenhalsi.

3. märtsil 1945 lahkus Taanis asuvast tagavararügemendist 500-meheline marsipataljon (II pataljon) Waffen-Haupsturmführer J. Made juhtimisel, et minna täienduseks Eesti diviisile. Made sai ürituse mõttetusest aru ning jäi pataljoniga aega venitama Neumünsterisse, kus 7. aprillil 1945 jäädi inglaste pommitamise jalgu. Surma sai 15 ja haavata 50 meest.

Märtsi algul muutus Eesti diviisi olukord rindelõigus raskeks, kuna diviis oli juba sügaval kotis, mille põhi oli 20 km ja suu laius 7 km. Punaarmee oli jõudnud Tillowitzi rajoonis 45. Ja 46. rügemendi selja taha, imbudes läbi nõrkade Volksturmi üksuste. Terve korpus oli sissepiiramisohus, kuid taandumiskäsku ei antud. 15. Märtsil ´45 asus Punaarmee pealetungile Ratiborist põhja pool eesmärgiga nihutada rinne Coselist Oppelnini. Ratiborist põhja pool murdis Punaarmee Grupi “Sileesia” kaitseliini läbi. Mõne päeva pärast sulgus kott 20 km rinde seljataga ning Oberglobau-Lääne-Oppelni-Falkenbergi-Freidlandi piirkonnas olid täielikult ümber piiratud osa 11. suurtükiväekorpusest ja Kampfgruppe “Sileesia”. 20. eesti SS-diviis oli veel sattunud kahekordsesse kotti.

16. märtsis 1945 anti  lõpuks käsk taandumiseks Oppelni kotist. Suurte kaotuste vältimiseks hakkas 20. diviis tegutsema väikeste gruppidena. 17. märtsil ´45 otsustas Sileesia võitlusgrupp kolmes osas piiramisrõngast välja murda. Esimest gruppi juhtis Augsberger isiklikult. Teine grupp ehk Kampfgruppe “Langhorst” koosnes 20. diviisi üksustest, töökojakompaniist, pioneeridest ja suurtükiväeüksustest. 19.-23. Märtsini võitles Langhorst Zügenhalsist kirdes ning päev hiljem vahetati nad välja suunati Schweidnik-Freiburgi piirkonda. Kolmandat gruppi juhtis Riipalu. Kadus side üksuste vahel. Langes diviisiülem Franz Augsberger, keda oli alles märtsi algul autasustatud diviisi hea võitlusvõime eest rüütliristiga.

20. SS-diviisi põhijõud väljusid kotist Ketzdorfi lähedal kus märtsi lõpuks oli u. 80% meestel õnnestunud välja murda. Eesmärk oli jõuda Ziegenhalsi. Läbi Waidenburgi jõutigi lõpuks Hirschbergi lähedal asuvasse Ketzdorfi, kus saadi puhkust ja täiendati varustust. Alates 19. märtsist 1945 oli 20. eesti SS-diviis võitlusvõimetu.

17. aprillil 1945 saadeti 20. tagavararügement SS-Obersturmbannführer E. Rehfeldti juhtimisel Taanist täienduseks 20. eesti diviisile Hirschbergi piirkonda. Liikus kogu rügement, mille 1. pataljoni (35 ohvitseri, 120 allohvitseri ja 735 sõdurit) koosseisus olid lennuväe 16-18 aastased abiteenistuslased ning 2. pataljonis 25 ohvitseri, 100 allohvitseri ja 400 sõdurit. Kokku koos vooriüksustega oli rügemendis 1600 meest. Paari päeva pärast jõuti Bad-Oldesloesse, kus jäädi peatuma ning alistuti lääneliitlastele.

20. tagavararügemendi 1. pataljon Waffen-Haupsturmführer Triigi juhtimisel allutati III SS Germaani soomuskorpusele (103. brigaad). Pataljon jõudis 23. aprillil ´45 Zehdenicki ja hakati liikuma Prenzlau poole, kuid satuti vaenlasele ning taanduti Neustadt-Cleweni piirkonda, kus 3. mail ´45 alistuti USA üksustele. 30. aprillil ´45 lahkus Taanist Genesungskompanii (u. 800 meest). 3. mail ´45 ühineti Made pataljoniga ja alistuti inglastele.

20. diviis tõmmati tagasi ümberformeerimisele Balkenheini. Diviis sai täiendust tagavararügemendist, sinna toodi ka muid eesti üksusi ning 300 lennuväe poissi. Suurtükiväerügemendist likvideeriti kaks divisjoni ja liideti allesjäänud mehed I ja IV divisjoniga.

Uuesti paigutati diviis rindele 15. aprillil 1945 Riesenberge mäestiku jalale Schönau alla.  Sellel ajal kuulus diviisi 6000-7000 meest. 20. aprillist ´45 allutati diviisi üksused Saksa 17. armeele ja osaleti lahingutes Goldbergi-Hirschbergi piirkonnas. 20. diviisi riismed tõmbusid Melniku piirkonda.

8. mail 1944. a. paiknes 20. eesti SS-diviis Prahast kirdes Turnau-Hirschbergi piirkonnas. Saksamaal ja Tshehhis langes lääneliitlaste kätte vangi 5000-6000 ja punaarmee kätte 2500 eestlast. Mais ´45 mõrvasid tsehhid enne Punaarmee tulekut 1300 leegionäri, kes olid relvad maha pannud ja alistunud. 

Saksa sõjaväes käis läbi üle 70 000 eesti mehe, neist u 20 000 vabatahtlikku ja 50 000 mobiliseeritut. Langes üle 20 000 mehe, 1944. a. langes ainuüksi 10 000 – 12 000 meest. (H. Walteri andmeil langes kokku Teises maailmasõjas 14 600 meest).

 

 

LISAD

 

Lisa 1. Eesti diviisi struktuur ja koosseis

Eesti Leegioni lahingukoosseis:

31.12.1943 – 3. Eesti Brigaadis 5099 meest

30.06.1944 – 20. Eesti Diviisis 13 423 meest

15.09.1944 – 20. Eesti Diviisis 15 382 meest.

20. Eesti Diviisi ettenähtud koosseis oli 14 698 meest.

Saksa jalaväediviis koosnes kolmest jalaväerügemendist, igas kolm jalaväepataljoni. Diviisid olid osaliselt motoriseeritud, kuid enamuses kasutati hobutransporti. 1944. a. jalaväediviiside struktuur muutus. Diviisi kuulus küll kolm jalaväerügementi, kuid igasse rügementi kuulus vaid kaks jalaväepataljoni. Teisiti oli SS-diviisides, ka 20. eesti SS-diviisis oli jalaväerügemendis kolm pataljoni, hiljem kaks. Eesti diviis oli suvel ´44 ülerelvastatud, kuna sõjasaagiks saadi Punaarmeelt palju varustust ja relvastust. See kasutati ära ning diviisi tulejõud kasvas. On andmeid, et Saksa väejuhatus planeeris 20. eesti SS-diviisi reorganiseerida motoriseeritud diviisiks (Panzer-Grenadier Division), kuna 45. rügementi on mõnedes allikates tituleeritud kui SS-Panzergrenadier Regiment 45. Samuti on antud välipostinumber soomusrügemendile (SS-Panzer Regiment 20), mille formeerimisega oleks 20. eesti SS-diviisist saanud hoopis soomusdiviis. On andmeid, et soomusrügemendi suunas tegutseti ning Taru rindel ´44 prooviti sõjasaagiks saadud vene tanke remontida ja diviisi käsutusse anda.

Alljärgnevalt on antud Saksa jalaväediviisi koosseis, mille alusel ka eesti SS-diviis moodustati, kuid peab silmas pidama, et üks asi on ettnähtud koosseis, teine asi aga reaalsus, milles oldi. Tavaliselt olid diviisid alakoosseisulised, tõsi küll 20. eesti SS-diviis oli mõningatel hetkedel ülekoosseisuline.

Diviisi juhtkonna moodustas staap, motoriseeritud topograafiaüksus (relvastuses 3 kuulipildujat) ning orkester. SS-diviisides oli veel staabikaitsekompanii.

Jalaväerügement koosnes rügemendi staabist, staabikompaniist (sideüksus, pioneeriüksus (relvastuses 4 kuulipildujat) ja jalgrattaüksusest (relvastuses 5 kuulipildujat).

Jalaväepataljon koosnes neljast kompaniist. Jalaväekompaniisse kuulus 2 ohvitseri, 21 allohvitseri ja 119 reameest (relvastuses 96 vintpüssi ja 28 automaati). Kolm kompaniid (1.-3.) olid jalaväekompaniid (relvastuses 2+13 kuulipildujat) ning 4. kompanii oli raskerelvakompanii (relvastuses 6+3 kuulipildujat ja 4+6+0 miinipildujat). 13. (IG) kompanii (jalaväesaatekahurite kompanii) relvastuses oli 2+6 suurtükki ja 5 kuulipildujat. 14. (TT) kompanii (tankitõrjekompanii) relvastuses oli 3 50 mm TT-suurtükki, 36 “ahjutoru”(Panzerschreck) ja 6 kuulipildujat.15. (Pi) pioneerikompanii oli liidetud juulis ´44 pioneerpataljoni. Suvel ´44 loodi 20. eesti diviisi pataljonides veel erilised tankihävitussalgad, mis olid varustatud tankrusikate (Panzerfaust) ja ahjutorudega (Panzerschreck).

Tankitõrjedivisjon (Panzerjäger Abteilung) koosnes motoriseeritud staabist (relvastuses kuulipildujad), motoriseeritud staabikompaniist, 12 Jagdpanzer III/IV (75 mm suurtükk ja 12 kuulipildujat), 14 (88 mm) rasketankitõrjesuurtükki ja 14 kuulipildujat ning 12 (47/50 mm) kergetankitõrjesuurtükki ja 2 kuulipildujat. Jalaväediviisides kasutati tankitõrje üksusi veel rünnakväeosana, sest Jagdpanzereid sai kasutatda ka ründevahendina.

Luurepataljon (Füsilier Batallion) koosnes staabist (relvastuses kuulipildujad), 4 kompaniist jalgratastel (1.-3. kompanii relvastuses 2+13 kuulipildujat ning 4. kompanii relvastuses 6+3 kuulipildujat ja 4+6+0 miinipildujat). Eesti diviisi Füsilier pataljon oli endine pataljon “Narva”, kuid sellel pataljonil puudusid jalgrattad. 

Suurtükiväerügement koosnes staabist, staabikompaniist (relvastuses kuulipildujad) ning 3 (105 mm) kergesuurtükiväe ja 1 (150 mm) raskesuurtükiväe divisjonist.

Kergesuurtükiväe divisjon (Artillerie Abteilung) koosnes staabipatareist (relvastuses kuulipildujad), kolmest patareist. Rügemendi I divisjoni 1. patareis oli 3 suurtükki (srt) ja 3 kuulipildujat (kp), 2. patareis 4 srt ja 3 kp, 3. patareis 4 srt ja 3 kp; II divisjoni 4. patareis 4 srt ja 4 kp, 5. patareis 3 srt ja 3 kp, 6. patareis 4 srt ja 4 kp; III divisjoni 7. patareis 4 srt ja 4 kp, 8. patareis 4 srt ja 4 kp ja 9. patareis 3 srt ja 3 kp (kokku 9 kergesuurtükiväepatareid).

IV raskesuurtükiväe divisjon (schwere Artillerie Abteilung) koosnes staabipatareist (relvastuses kuulipildujad), 3 raskepatareist, igas 3 srt ja 3 kp.

Välitäienduspataljon (Feldersatz Batallion) koosnes staabist, staabikompaniist ja varustusüksusest, 5 jalaväekompaniist (relvastuses 12+50 kuulipildujat, 6+4 miinipildujat, 1 (IG) suurtükk, 2 (TT)suurtükki, 1 leegiheitja, 1 20 mm suurtükk ja 1 haubits).

Pioneerpataljon (Pionere Batallion) koosnes motoriseeritud staabist (relvastuses kuulipildujad ja leegiheitjad), 3 pioneerikompaniist (igas relvastuses 2 kuulipildujat, 6 leegiheitjat ja 2 keskmist miinipildujat).

Sidepataljon (Nachrichten Abteilung) koosnes staabist (relvastuses 2 kuulipildujat), osaliselt motoriseeritud telefonisidekompaniist (4 kuulipildujat) ja motoriseeritud traatsidekompaniist (4 kuulipildujat).

Järelveoüksustes (Nachschub Truppe) oli ettenähtud 8 kuulipildujat (kp) hobukolonnis (60 veokit) ja autokompaniides (120 masinat). Meditsiinikompaniides oli ettenähtud 4 kp, mot. välipostiüksuses 1 kuulipilduja, veterinaarkompaniis 6 kp, pagarikompaniis 4 kp, toitlustuskompaniis 2 kp, paranduskompaniis 4 kp.

 

 

Lisa 2. 20. Eesti SS-diviisi staap (okt ´43-08.05.1945)

 

Diviisiülem:
SS-Brigadeführer Franz Augsberger (20.10.1942-19.03.1945)

Staabiülemad:
SS-Haupsturmführer W. Schmidt (sept. ´44-jaan. ´45)
SS-Haupsturmführer A. von Schalscha (veeb. ´45-mai ´45)

Ia (operatiivosakond):
SS-Obersturmbannführer E. Rehfeldt (01.07.44-okt, ´44)
SS-Sturmbannführer H.-J. Mützelfeldt (kuni märts ´45)

Ib (varustus):
SS-Haupsturmführer R. Bösel (01.08.44-01.03.45)

Ic (luure):
SS-Unterturmführer G. Kraushaar (aprill ´44- okt. ´44)
SS-Sturmbannführer W. Krüger

IIa (teine adjutant):
SS-Oberturmführer W. Kiessling (veeb. ´44- jaan. ´45)
SS-Haupsturmführer G. Hermann (kuni märts ´45)

IVa (intendant):
SS-Haupsturmführer T. E. von Pistor

IVb:
SS-Sturmbannführer W. Pfitzner
SS-Sturmbannführer O. Hanisch
SS-Sturmbannführer H. Thumstädter

Diviisi sideülem SS-Sturmbannführer A. Grohmann
Matuseohvitser SS-Haupsturmführer Sarnov
Hooldusohvitser SS-Haupsturmführer Campe

 

Lisa 3. 3. Eesti SS-brigaadi struktuur (22.10.1943-24.01.1944)

Brigaadiülem:
SS-Standartenführer Franz Augsberger.

 

SS-Freiwilligen Regiment 42 (novembris 1943 nimetati 45. rügemendiks)

Rügemendiülemad:
SS-Standartenführer J. Soodla ( kuni okt. 1943)
SS-Standartenführer H.-A. Kurg (kuni 25.10.1943)
SS-Sturmbannführer P. Vent

 

42/I Batallion

Pataljoniülemad:
SS-Sturmbannführer P. Vent
SS-Haupsturmführer H. Riipalu

42/I 1. Kompanie
42/I 2. Kompanie
42/I 3. Kompanie
42/I 4. (schwere)Kompanie

 

42/II Batallion

Pataljoniülemad:
SS-Haupsturmführer E. Lang

42/II 5. Kompanie
42/II 6. Kompanie
42/II 7. Kompanie
42/II 8. (schwere)Kompanie

42/13. (IG)Kompanie
42/14.(TT)Kompanie

 

43. SS-Freiwilligen Regiment (novembris 1943 nimetati ümber 46. rügemendiks)

Rügemendiülemad:
SS-Standartenführer J. Tuuling

43/I Batallion

Pataljoniülemad:
SS-Sturmbannführer A.-E. Mere
SS-Sturmbannführer U. Parrest (alates okt. 1943)

43/I 1. Kompanie
43/I 2. Kompanie
43/I 3. Kompanie
43/I 4. (schwere)Kompanie (oli kevadeni 1944 kadreeritud)

 

43/II Batallion

Pataljoniülemad:
SS-Sturmbannführer U. Parrest (nov. `43-jaan`44 oli 1. pataljoni ülema kt, seejärel tuli pataljoniülemaks tagasi)
SS-Haupsturmführer E. Palk
SS-Haupsturmführer R. Bruus (nov `43- jaan `44)

43/II 5. Kompanie
43/II 6. Kompanie
43/II 7. Kompanie
43/II 8. (schwere)Kompanie

43/13. (IG)Kompanie (hiljem muudeti see kompanii 46/I 4. kompaniiks)
43/14. (TT)Kompanie
43/15. Pionere-Kompanie

 

SS-Flak Abteilung 53

Ülemad:
SS-Haupsturmführer F. Bergemann

1. Batterie (20mm õhutõrjekahurid)
2. Batterie (37 mm õhutõrjekahurid)
3. Batterie (88 mm õhutõrjekahurid)

 

SS-Panzerjäger Abteilung 53

Ülemad:
SS-Haupsturmführer B. Langhorst

 

SS-Nachrichten Kompanie 53

 

SS-Feldersatz Batallion 53

Ülemad:
SS-Haupsturmführer F. Störz

 

SS-Ausbildung-und Ersatz Regiment 33

Ülemad:
SS-Sturmbannführer G. Ahlemann

 

SS-Artillerie Abteilung 53

Ülemad:
SS-Sturmbannführer A. Sobolev (alustas dets 43 suurtükiväerügemendi moodustamist)
SS-Haupsturmführer A. Võhma (dets 1943)

Stabbatterie
1. Batterie
2. Batterie
3. Batterie

 

Lisa 4. Eesti Diviisi struktuur (24.01.1944-17.10.1944)

Diviisiülem:
SS-Brigadeführer Franz Augsberger

Stab der Division und Division-Kommando
SS-Kradmeldestaffel
SS-Division-Kartenstelle (mot) 20
SS-Division-Begleit-Kompanie 20
SS-Musikzug

 

Waffen-Grenadier Regiment der SS 45 (estnische nr. 1)

Rügemendiülemad:
Waffen-Obersturmbannführer P. Vent (kuni aprill ´44)
Waffen-Obersturmbannführer H. Riipalu

 

45/I Batallion

Pataljoniülemad:
Waffen-Sturmbannführer H. Riipalu (kuni aprill ´44)
Waffen-Haupsturmführer P.Maitla (sai haavata 24.08.1944)
Waffen-Haupsturmführer R. Riitsaar kt

45/I 1. Kompanie
45/I 2. Kompanie
45/I 3. Kompanie
45/I 4. (schwere)Kompanie

 

45/II Batallion

Pataljoniülemad:
SS-Surmbannführer E. Lang (surn.17.03.44)
Waffen-Haupsturmführer L. Triik (sai haavata kevadel ´44)
Waffen-Haupsturmführer E. Kiisk (alates aug. ´44)

45/II 5. Kompanie
45/II 6. Kompanie
45/II 7. Kompanie
45/II 8. (schwere)Kompanie

 

45/III Batallion

Pataljoniülemad:
Keegi sakslane

(Mobiliseeritud toodi Kloogalt Kehra väljaõppelaagrisse, kuid saadeti enne väljaõppe lõppu rindele. Kes oskasid relva kasutada saadeti Tartu rindele, teine pool saadeti lihtsalt laiali)

45/III   9. Kompanie
45/III 10. Kompanie
45/III 11. Kompanie
45/III 12. (schwere)Kompanie

45/13. (IG)Kompanie
45/14. (TT)Kompanie
45/15. Pionere-Kompanie

1944. a. septembriks oli 45. rügemendile antud 2 rüütlirist, 24 I klassi ja 276 II klassi Raudristi.

 

Waffen-Grenadier Regiment der SS 46 (estnische nr. 2)

Rügemendiülemad:
Waffen-Standartenführer J. Tuuling (26.08.44 viidi üle korpuse staapi)
Waffen-Sturmbannführer A. Rebane (alates 26.08.44)

 

46/I Batallion

Pataljoniülemad:
Waffen-Sturmbannführer A.-E. Mere (aug. ´44 viidi üle Kindralinspektuuri)
Waffen-Haupsturmführer J. Sepa (aug.´44)
Waffen-Haupsturmführer E. Rannik

46/I 1. Kompanie
46/I 2. Kompanie
46/I 3. Kompanie
46/I 4. (schwere)Kompanie (oli kevadeni ´44 kadreeritud)

 

46/II Batallion

Pataljoniülemad:
SS-Sturmbannführer U. Parrest (surn.29.02.44)
Waffen-Haupsturmführer R. Bruus (sai haavata 04.03.44)
SS-Haupsturmführer W. Müthel
Waffen-Sturmbannführer F. Kurg

46/II 5. Kompanie
46/II 6. Kompanie
46/II 7. Kompanie
46/II 8. (schwere)Kompanie

46/13. (IG)Kompanie (sellest kasvas välja 46/I 4. Kompanie)
46/14. (TT)Kompanie
46/15. Pionere-Kompanie

 

46/III Batallion (endine 660. Idapataljon)

Pataljoniülemad:
Waffen-Obersturmführer A. Korp (surn.22.09.44 Moerol)
Waffen-Haupsturmführer V. Pärlin (surn.12.09.44)
Waffen-Obersturmführer K. Pärnoja (alates sept. ´44)

(Juulis ´44 peale raskeid kaotusi Narva rindel lakkas pataljon olemast. Ellujäänud liideti soomepoiste jalaväerügemendiga (JR 200) ja formeeriti ümber uueks pataljoniks, mis rakendati 18.08.44 Tartu rindel).

46/III   9. Kompanie
46/III 10. Kompanie
46/III 11. Kompanie
46/III 12. (schwere)Kompanie

 

Waffen-Grenadier Regiment der SS 47 (estnische nr. 3)

Rügemendiülemad:
Waffen-Obersaturmbannführer P. Vent (kuni 17.09.44)

(Rügementi hakati formeerima aprillis ´44 Anijal. Alusepanijaks said 658. ja 659. Idapataljon ja leitnant Hommiku idakompanii. Peamine formeerimine toimus Kehras. Ametlikult on rügemendi sünnipäevaks 24.04.44, kuid alles juunis ´44 oli rügement lahinguvalmis ning läks rindele: 1. pataljon koos 45. rügemendiga Auveresse ja 2. pataljon Narva rindele).

 

47/I Batallion (endine 659. Idapataljon)

Pataljoniülemad:
Waffen-Sturmbannführer G. Sooden (surn.30.07.44)
Waffen-Haupsturmführer P. Lehola (alates 30.07.44)

47/I 1. Kompanie
47/I 2. Kompanie
47/I 3. Kompanie
47/I 4. (schwere)Kompanie

 

47/II Batallion (endine 658. Idapataljon)

Pataljoniülemad:
Waffen-Sturmbannführer A. Rebane (kuni 26.08.44, sai siis 46. rügemendi ülemaks)
Waffen-Haupsturmführer J. Sepa

47/II 5. Kompanie
47/II 6. Kompanie
47/II 7. Kompanie
47/II 8. (schwere) Kompanie

47/13. (IG)Kompanie
47/15. Pionere-Kompanie (moodustati mais ´44)

 

47/III Batallion

Pataljoniülemad:
Waffen-Haupsturmführer E. Hints

(Pataljon läks rindele 23.07.44 ning peale raskeid kaotusi Sinimägedes oli pataljonist alles vaid kaks väikest kompaniid. Pataljon formeeriti ümber Waffen-Haupsturmführer V. Sihveri juhtimisel – nn. “Sihveri pataljon”).

47/III   9. Kompanie
47/III 10. Kompanie
47/III 11. Kompanie
47/III 12. (schwere) Kompanie

 

SS-Waffen-Füsilier Batallion 20 (endine pataljon “Narva”)

Pataljoniülemad:
SS-Haupsturmführer Wallner (sai haavata 25.07.44)
SS-Obersturmführer H. Jaeger
Waffen-Haupsturmführer H. Ruus

(20.03.44 jõudis pataljon “Narva” Tallinna. Peale kolmenädalast puhkust formeeriti pataljon ümber Kehra väljaõppelaagris. Pataljoni suuruseks oli peale reorganiseerimist 800 meest).

1. Kompanie
2. Kompanie
3. Kompanie
4. (schwere) Kompanie

 

SS-Feldersatz Batallion 20 (Kehras)

Pataljoniülemad:
SS-Haupsturmführer F. Störz

(18.09.44 kui algas taganemine  oli pataljoni 7 kompaniis 2000 meest. 19.09.44 paigutati pataljon Lagedi juures rindele, kuid jooksis suuremalt osalt laiali).

 

SS-Ausbildungs-und Ersatz Regiment 20 (Kloogal)

Rügemendiülem:
SS-Sturmbannführer G. Ahlemann

(21.09.44 anti rügemendile käsk minna Paldiskisse laevadele ja evakueeruda Saksamaale, kuid kohale jõudis 3000-st mehest u 500. Ülejäänud jooksid laiali).

 

I Batallion

Pataljoniülemad:
Waffen-Haupsturmführer T. Liht
SS-Obersturmführer Schütte

1. Kompanie
2. Kompanie
3. Kompanie
4. Kompanie

 

II Batallion

Pataljoniülemad:
Waffen-Haupsturmführer L. Triik
Waffen-Haupsturmführer R. Piirsalu
Waffen-Haupsturmführer E. Palk

5. Kompanie
6. Kompanie
7. Kompanie
8. Kompanie

13. Kompanie
14. Kompanie
15. Kompanie

 

SS-Waffen-Panzerjäger Abteilung 20

Ülem SS-Haupsturmführer B. Langhorst

(Kevadel ´44 formeeriti Sturmgeschütz Abteilung 20, kuid see võis olla ka Sturmgeschütz-Kompanie, mis oli tankitõrjedivisjoni Jagdpanzer Kompanie. On andmeid, et Eesti Sturmgeschütze kasutati Sinimägede lahingutes ning ka Tartu rindel. Mõningail andmeil oli neid diviisi koosseisus ka 1945. a. lahingutes Sileesias).

 

SS-Waffen Nachrichten Abteilung 20

Ülem SS-Sturmbannführer A. Grohmann

(Narva rindel oli pataljonis koosseisus veel sideõppekompanii).

Stab
1. Funk-Kompanie
2. Fernsprech-Kompanie
Versorgungs Stagffel

 

SS-Waffen-Pionere Batallion 20

Ülem SS-Haupsturmführer W. Peetz

(Juuli lõpus ´44 koondati pioneerikompaniid pioneeripataljoniks).

Stab
1.Pionere-Kompanie
2. Pionere-Kompanie
3. Pionere-Kompanie

 

SS-Nachshub Truppe 20 (järelveoüksus)

Ülemad:
Waffen-Haupsturmführer Tammekand
SS-Sturmbannführer W. Krüger

(Mõningatel andmetel formeeriti järelveoüksus suvel ´44 ümber varususrügemendiks).

Stab
1. Fahrschwadron
2. Fahrschwadron
Kraftfahrzeug-Kompanie Nachsub Zug (Kompanie)
3. Art. Kol
SS-Werkstattkompanie 20

 

SS-Genesungskompanie 20 (Viljandis)

Ülemad:
Waffen-Unterturmführer Juhani
Waffen-Haupsturmführer O. Puusepp

 

SS-Sanitäts-Abteilung 20

Ülemad:
SS-Sturmbannführer dr. W. Pfitzner
SS-Sturmbannführer dr. O. Hanisch
SS-Sturmbannführer H. Thurmstäder
SS-Obersturmführer dr. A. Johans

1. SS-Sanitäts-Kompanie 20
2. SS-Sanitäts-Kompanie 20
Sanitäts Nachschub-Kompanie
SS-Krankenkraftwagen-Kompanie 20
1. Zug
2. Zug
Tr. Entgiftungs-Zug 20
Feldlazarett 749

 

SS Wirtschaft Batallion/Amt 20

20. Feldpostamt (Ülem SS-Obersturmführer W. Lundt)
SS-Veterinarie Kompanie 20 (Ülemad: SS-Obersturmführer dr. Lincke; Dr. Möckel)

 

SS-Flak-Abteilung 20

Ülemad:
SS-Haupsturmführer F. Bergemann

(See üksus oli täielikult motoriseeritud. Igat suurtükki vedas kuuele mehele mõeldud maastikuauto. 28. juuni 1944. a. käskkirjaga kaotati Waffen-SS diviisides Flak-Abteilungid. Õhutõrje üksuseks sai nüüd Panzerjäger Abteilungi Flak-Kompanie (20 mm õhutõrjekahurid).

1. Batterie (20mm õhutõrjekahurid)
2. Batterie (37 mm õhutõrjekahurid)
3. Batterie (88 mm õhutõrjekahurid)

 

SS-Versorgung Regiment 20 (varustusrügement)

 

SS-Verpflegungs-Amt 20 (toitlustus)

SS-Backerei-Kompanie (mot) 20
SS-Schlächterei-Kompanie (mot) 20
SS-Vervaltungs-Zug 20

 

SS-Bau-Batallion 20

 

SS-Waffen Feldgendarmerie Trupp (mot.) 20

Ülem SS-Haupsturmführer Krahn

(See üksus oli kompanii tugevune ning see koosnes enamuses sakslastest, kuid oli ka eestlasi).

 

SS-Kriegberichter-Trupp 20(sõjakirjasaatjate üksus)

Ülem suvest ´44 SS-Untersturmführer P. Kurbjuhn

 

Waffen-Artillerie Regiment der SS 20

Rügemendiülemad:
Waffen-Obersturmbannführer A. Sobolev

 

I Artillerie Abteilung

Ülemad:
Waffen-Sturmbannführer A. Võhma

Stabbatterie
1. Batterie
2. Batterie
3. Batterie

 

II Artillerie Abteilung

Ülemad:
Waffen-Sturmbannführer R. Rubach (lühikest aega Jägala laagris )
Waffen-Haupsturmführer N. Manemaa

Stabbatterie
4. Batterie
5. Batterie
6. Batterie

 

III  Artillerie Abteilung

Ülemad:
Waffen-Haupsturmführer P. Eras

Stabbatterie
7. Batterie
8. Batterie
9. Batterie

 

IV (schwere) Artillerie Abteilung

Ülemad:
Waffen-Sturmbannführer P. Suurkivi
Waffen-Haupsturmführer A. Soosalu (kt 26.07.44-30.08.44)

Stabbatterie
10.(schwere) Batterie
11. (schwere) Batterie
12.(schwere) Batterie

Schwere Granatenwerfer-Kompanie

 

Ost Ersatz Batallion “Narva” nn Einheit “Fischer”

(See üksus viidi Eesti diviisi koosseisu aprillis ´44, kuid ülemaks jäi Wechrmachti kapten Fischer ning staabis olid Wechrmachti ohvitserid. Hakati välja õpetama rügement “Reval” ellujäänud mehi. Koolitati kolm pataljoni, kusjuures viimasega läks Ost Ersatz pataljon "Narva” ise rindele, ning löödi puruks).

 

Lisa 5. Eesti diviisi struktuur (06.10.1944-08.05.1945)

Diviisiülemad:
SS-Brigadeführer Franz Augsberger (surn.19.03.1945)
Waffen-Standartenführer Alfons Rebane (ülema kt)
SS-Brigadeführer Berthold Maack (märts ´45- 08.05.1945)

 

Waffen-Grenadier Regiment der SS 45 “Estland” (estnische nr. 1)

Rügemendiülemad:
Waffen-Obersturmbannführer H. Riipalu (haigestus)
SS-Obersturmbannführer F. Störz
Waffen-Sturmbannführer J. Ellandi
Waffen-Haupsturmführer P. Maitla

 

45/I Batallion

Pataljoniülemad:
Waffen-Haupsturmführer P. Maitla
Waffen-Haupsturmführer E. Lipping (kuni märts ´45)
Waffen-Haupsturmführer E. Sirvet

45/I 1. Kompanie
45/I 2. Kompanie
45/I 3. Kompanie
45/I 4. (schwere)Kompanie

 

45/II Batallion

Pataljoniülemad:
Waffen-Haupsturmführer E. Palk
Waffen-Haupsturmführer A. Lannu

45/II 5. Kompanie
45/II 6. Kompanie
45/II 7. Kompanie
45/II 8. (schwere)Kompanie

45/13. (IG)Kompanie
45/14. (TT)Kompanie

 

Waffen-Grenadier Regiment der SS 46 (estnische nr. 2)

Rügemendiülemad:
Waffen-Standartenführer A. Rebane

 

46/I Batallion

Pataljoniülemad:
Waffen-Sturmbannführer R. Piirsalu
Waffen-Haupsturmführer V. Teder (surn.01.02.45)
Waffen-Haupsturmführer L. Palm
Waffen-Haupsturmführer V. Jürissaar

46/I 1. Kompanie
46/I 2. Kompanie
46/I 3. Kompanie
46/I 4. (schwere)Kompanie

 

46/II Batallion

Pataljoniülemad:
Waffen-Sturmbannführer T. Liht (surn.18.03.45)
Waffen-Haupsturmführer V. Jürissaar

46/II 5. Kompanie
46/II 6. Kompanie
46/II 7. Kompanie
46/II 8. (schwere)Kompanie

46/13. (IG)Kompanie
46/14. (TT)Kompanie

 

Waffen-Grenadier Regiment der SS 47(estnische nr. 3)

Rügemendiülemad:
Waffen-Obersturmbannführer J. Vermet
SS-Sturmbannführer H. Loibl
Waffen-Sturmbannführer A. Vask
Waffen-Sturmbannführer J. Koort (veeb. ´45)

 

Waffen-Artillerie Regiment der SS 20

Rügemendiülemad:
Waffen-Haupsturmführer P. Eras kt (10.10.44-20.11.44)
Waffen-Sturmbannführer A. Võhma (20.11.44-20.01.45)
SS-Obersturmbannführer H. Belzer (alates 20.01.45)

(Neuhammeris olid II ja IV Abteilung ilma suurtükkideta. II Abteilung saadeti rindele jalaväena ning IV Abteilung jäi esialgu maha. I Abteilung läks rindele kahe patareiga ja II Abteilung kolme patareiga)

 

I Artillerie Abteilung

Ülemad:
Waffen-Sturmbannführer A. Võhma
Waffen-Haupsturmführer A. Kimmel (okt.´44-jaan.´45)

Stabbatterie
1. Batterie
2. Batterie
3. Batterie

 

II Artillerie Abteilung

Ülemad:
Waffen-Haupsturmführer N. Manemaa

Stabbatterie
4. Batterie
5. Batterie
6. Batterie

 

III  Artillerie Abteilung

Ülemad:
Waffen-Haupsturmführer P. Eras

Stabbatterie
7. Batterie
8 .Batterie
9. Batterie

 

IV (schwere) Artillerie Abteilung

Ülemad:
Waffen-Sturmbannführer P. Suurkivi

Stabbatterie
10.(schwere) Batterie
11.(schwere) Batterie
12.(schwere) Batterie

 

SS-Waffen Füsilier Batallion 20

Ülemad:
Rudolf
O. Lepisk

(Seda üksust ei suudetud vajaliku suuruseni formeerida, kuna mehed anti teistele üksustele. Mingil ajahetkel koosnes see üksus kolmest jalaväe rühmast).

 

SS-Waffen Pionere Batallion 20

Ülemad:
SS-Haupsturmführer W. Peetz (kuni märts ´45)
Waffen-Haupsturmführer R. Telliskivi

Stab
1. Pionere-Kompanie
2. Pionere-Kompanie
3. Pionere-Kompanie

 

SS-Feldersatz Batallion 20

Pataljoniülemad:
SS-Haupsturmführer F. Störz (kuni jaan. ´45)
Major Moorbeck

1. Kompanie
2. Kompanie
3. Kompanie

 

SS-Waffen Nachrichten Abteilung 20

Ülemad:
SS-Sturmbannführer A. Grohmann
SS-Haupsturmführer Thom
Waffen-Obersturmführer V. Raid
Waffen-Obersturmführer Neito

Stab
1. sidekompanii
2. sidekompanii
Versorgungs Stagffel

 

SS-Ausbildungs- und Ersatz Regiment 20 (Taanis)

Ülem SS-Obersturmbannführer E. Rehfeldt

(Rügement viidi veeb. ´45 Neuhammerist Taani Odenseesse ja Assenisse. Lennuväepoisid jõudsid Odenseesse märtsis ´45 ning anti 18.03.45 üle Eesti diviisile).

I Batallion

Pataljoniülemad:
Waffen-Haupsturmführer L. Triik

1. Kompanie
2. Kompanie
3. Kompanie

 

II Batallion

Pataljoniülemad:
Waffen-Obersturmbannführer E. Saal
Waffen-Sturmbannführer H. Sillapere (alates 26.04.45)

 

Teised tagalaüksused olid samad, mis diviisil Eestis (vt. lisa 4)

 

Lisa 6. Käskkiri Teise Eesti relvagrenaderide diviisi loomiseks.

Der Reichsführer SS Väli-Komandokeskus, 14. mail 1944

RF/FM. 35/59/44 g. salajane

 

1. Höhere SS und Polizeiführer im Ostland
SS-Obergruppenführer Jeckeln

2. Waffen-SS Führer im Ostland
SS-Gruppenführer Krüger

 

Minu kätte saabus SS-Oberführer Augsbergerilt aruanne 20. SS Relvagrenaderide diviisi (eesti nr.1) arvulise koosseisu kohta. Selles nähtub, et diviisi täiskoosseisust on puudu 3715 meest, välitäienduspataljonist on puudu 1100 meest k.a. 892 hivi, keda veel koosseisust väljaarvatud ei ole. Mis puutub viimastesse, annan loa, juhul kui liiga suuri poliitilisi kaalutlusi ei peaks esitama, jätta need hivid esialgu diviisi juurde, kuna vastasel juhul ka nende ligikaudu 900 meheline arv eestlastega asendada tuleks.

Minu hinnangul tuleb see ümmarguselt 5000 meheline lünk kiiremas korras täita. See on kahel viisil võimalik:

1.läbirääkmine maavägede juhatusega (seda palun järgmise kahe päeva jooksul läbi viia) ühe kuni kahe SS-piirikaitse rügemendi loovutamise võimalusest, kes siis koos juhtide, alljuhtide ja meestega diviisi koosseisu astuks. Või siis

2.kiiremas korras värvata senini teenistuskõlbmatuks peetud (UK) 5000 nekrutit. Selleks korraldus SS-Oberführer Soodlale, järgneva 14 päeva jooksul diviisi juurde komandeerida 20. Relvagrenaderide diviisi paranevaid ja kosuvaid, kes teatavasti olid sattunud SS-piirikaitse koosseisu.

Kumba võimalust eelistada, ei ole minul siit võimalik otsustada. Peamiselt on minule mõõduandev, et 15. juuniks peab diviis olema arvuliselt täiskoosseisus. Siiajuurde kuulub ka minu 14 päeva eest antud käsu vastuvaidlematu täitmine nimeliselt esitatud eesti ohvitseride üleviimise kohta 20. Relvagrenaderide diviisi juurde. 

Olgu meile selge, et SS-piirikaitse rügementides peitub ääretult suur oht, et nendest võib kujuneda eesti privaatarmee. Olen saanud mulje, et SS-Oberführer Soodla ei ole siinjuures käitunud korrektselt, vaid samuti mitte alluvalt, mis puutub eesti üksuste väljaarendamise tegelikku lõppeesmärki.

Panen siin veelkord kirja, mida kindralleitnant Kienzeliga läbirääkinud olen:

1.et igasugused erimeelsused peavad lakkama;

2.et ainuüksi Reichsführer-SS ja SS kõigi eesti ja läti asjaoludega ühenduses volitusi kannavad;

3.et järgmisena on vaja 20. Relvagrenaderide diviis (eesti nr. 1), samuti mõlemad läti SS relvagrenaderide diviisid arvuliselt täiskoosseisu viia, et neis endis kinnitust saavutada;

4.et alati kaks kuuest eesti SS-piirikaitse rügemendist kumbki ühele diviisistaabile koos kahurväe ja sideosakonnaga (varutud maa- ja lennuväe poolt) taktikaliselt alluvad, personal aga Reichsührer-SSle allub;

5.et selleks on vajalik Iia (sõjaväe vastuluure osakond) meie poolt paika panna, kuna kõrgendused ainuüksi Reichsführer-Ssi poolt läbi viiakse; ja teisalt peab aset leidma personali puudutav kokkulepe SS-piirikaitse rügementide ja 20. Relvagrenaderide diviisi vahel;

6.kiiremas korras SS-kohtunik ära määrata, mis vahepeal korraldatud on, kuna ka kõrgkohus Reichsführer-SSi juures seisab;

7. 15. juulil 1944 alustame 2. Eesti Relvagrenaderide diviisi loomisega. Selle ülemaks nimetaksin esialgu (lõplikku otsust ei ole veel langetatud) SS-Oberführer Lombardi. Sellesse 2.eesti Relvagrenaderide diviisi peab iga 1. Eesti diviisi rügement ühe pataljoni loovutama, millised siis asendatakse SS-piirikaitse rügementidest vastava arvu juhtide, alljuhtide ja meestega, kes kantakse üle 20. Relvagrenaderide diviisi koosseisu.

Järgneva kahe kuu jooksul tuleb 2. Eesti Relvagrenaderide diviis moodustada ja kokku sulatada. See võib aset leida Peipsi järve tagamaadel.

Selle täideviimiseks määran lühikese aja, kuna tõenäoliselt saadan ma diviisi komandöri juba varem kohale ja väljaõpe eri relvaliikidel toimub pidevalt juba praegu. 1. oktoobriks 1944 näen ette nende kahe diviisi kokkulülitamist ja koondamist ühe korpuse komandöri alla.

 

                                                                                    Allakirjutanud H. Himmler

3. Chef des SS-Führungsamtes
4. Chef des SS-Hauptamtes
5. Kommandeur des 20. Waffen-Gren. Div SS (estn. Nr 1)
6. Verbindungsoffizer des RFSS zum Führer
7. Chef Kommandostab RFSS
8. SS-Sturmbannführer Christof
9. SS-Sturmbannführer Grothmann

 

Palun teatada koopiate kättesaamisest

                   

                                                            (Allkiri: Brandt)

                                                            SS-Standartenführer