Esileht

Wehrmacht

 

     Eestlased Saksa Sõjaväes                                               

 


 

Video nr. 1 on ühest Eesti politseiüksusest - näha on, kuidas mehi autasustatakse 2. klassi Sõjateeneteristidega (Kriegsverdienstkreuz 2. klasse) - Politsei üksus (8 mb)

 
     
 

Video nr. 2 on Eesti üksuse vannutamisest. Tähelepanu võiks pöörata imelikule embleemide kombinatsioonile kuubedel (näiteks Wehrmacht'i kotkas rinnal ja Waffen-SS kraenurgad) - enamikel sõduritel on Wehrmacht'i m43 vormikuued. Sõna võtab seal Sturmbannführer Ahlemann ja temale mikrofoni ulataval SS sõduril on rinnas Kaitseliidu laskurimärk ning rihmapannal Wehrmacht'i oma - Vannutamine (24.6 mb)

 
     
 

Video nr. 3 on Narwa rindelt 1944. aasta alguses (kahjuks läti keelne). Jõe jääl on näha surnud venelasi - Narwa (53.5 mb)

 
     
 

Video nr. 4 on Harald Nugiseksi autasustamisest Rüütliristiga Türi haiglas, kuhu ta viidi kopsupõletikuga - Haiglas (15.7 mb)

 
     
 

Video nr. 5 on 1944. aasta "Eesti Ringvaade" - näidatakse Harald Nugiseksi oma kodukohas, mille venelased on hävitanud + veel palju huvitavat. Video on heliga ja eesti keelne - Eesti ringvaade (94.8 mb)

 
     
 

Video nr. 6 näitab noori Eesti poisse Luftwaffe abiteenistuses. Näha on 88 mm ja 20 mm õhutõrjekahureid ning seda, kuidas poisid askeldavad nendega. Selgelt on näha kui erinev oli nende vorm (kaasa arvatud müts) näiteks tavalisest Luftwaffe vormist. Näidatakse ka nende vande andmist (taga reas on näha paari meest rannakaitse vormides) - Õhutõrje (45.6 mb)

 
     
 

Video nr. 7 on Narwa rinde lahingutest - osa materjali on sama, mis videos nr. 3. näidatakse, kuidas Tuuling autasustab Eesti mehi Raudristidega (nende hulgas ka Rudolf Bruus) + päris huvitavaid katkendeid lahingutest. Video on kahjuks ilma helita, kuid selle eest on peaaegu 10 minutit pikk - Narwa 1944 (109 mb)

 
     
 

Video nr. 8 näitab ühe Eesti Luftwaffe üksuse vannutamist - mingit näitust ja ühte noorteorganisatsiooni
(u. nagu noorkotkad) tegevuses - võimlevad, ujuvad ja ekslevad metsas. Luftwaffe osas on ühel ohvitseril näha rinnas Eesti sõjaväelenduri kutsemärki - Luftwaffe (57 mb)

 
     
 

Video nr. 9 on sellest, kuidas Hjalmar Mäe kuulutab välja üldmobilisatsiooni ja näidatakse värskete sõdurite esimesi riviõppusi. Video on heliga! - Üldmobilisatsioon (46 mb)

 
     
 

Video nr. 10  on filmitud Tallinna raudteejaamas talvel, kui Eesti SS sõdurid väljuvad vagunitest ja rivistatakse perroonil üles. Videos on näha Oskar Ruutu, Johannes Soodlat jt. Tõenäoliselt on see SS üksus pataljon "Narwa" - "Narwa" (22 mb)

 
     
 

Video nr. 11 on samuti filmitud Tallinna raudteejaamas aga seekord suvel. Rongilt laaditakse maha Waffen-SS üksus, mis rivistatakse üles. Rahvariietes tüdrukud kingivad sõduritele lilli. - Raudteejaamas (33 mb)

 
     
 

Video nr. 12 on lennuväepoiste vandeandmisest - näha on õhutõrjekahureid ja ühel osal üles rivistatud sõduritest on peas laiguliseks värvitud kiivrid - Vanne (26 mb)

 
     
 

Video nr. 13 on Männiku laagrisse saabunud soomepoistest - näha on kindralinspektor Johannes Soodlat ja teisi kõrgeid Waffen-SS ohvitsere - Soomepoisid (61 mb)

 
     
 

Video nr. 14 on Eesti Politseiüksuse autasustamisest Sõjateeneteristidega (sama autasustamine, mis esimeses videos aga natuke teised kaadrid). Video lõpu poole on näha, kuidas sõdurid tulistavad tankitõrjekahurist - Autasustamine (42 mb)

 
     
 

Video nr. 15 on  lõik "Europawoche"  56. osast - näha on Panther tankide saabumist Narwa rindele 1944. aasta talvel ja lahinguid Narwa jõe joonel  - Europawoche (8 mb)

 
     
 

Video nr. 16 alguses on näha eestlastest formeeritud Luftwaffe üksuse sõdurite vannutamist ja ülejäänud videolõik on "Narwa" pataljonist. Näidatakse pataljoni maastikuõppusi - "Narwa" pataljon (3 mb)

 
     
 

Video nr. 17 filmitud peale Leningradi alt taganemist kui saksa üksused jõudsid Narwa. Kaevatakse kaevikuid ja sõduritele jagatakse shokolaadi ja küpsiseid. Välihaubitsad tulistavad venelaste positsioone - Taganemine Narwa (12 mb)

 
     
 

Video nr. 18 on filmitud 1941. aastal kui Saksa armee alles jõuab Eestisse. Näidatakse mereväe ja lennuväe rünnakuid Saaremaale ja Muhumaale ning Saksa maaväe üksuste maabumist saartele - Saaremaa #1 (17 mb)

 
     
 

Video nr. 19 on näha lahinguid juba Saaremaa ja Muhumaa pinnal - Saaremaa #2 (5 mb)

 
     
 

Video nr. 20 on filmitud 1941. aasta suvel Peipsi järve ümbruses. Palju on näha lahinguid ja igasugust soomustehinikat - Peipsi (11 mb)

 
     
 

Video nr. 21 on filmitud 1941. aastal kui Saksa armee läheneb Narwa linnale - Narwa 1941 (5 mb)