3. eesti ss brigaadi (hilisem 20. ss diviis) paiknemine neveli rindel ja narva jõe joonel.