1945. aasta alguses sileesias toimunud lahingud ja 20. diviisi taganemine saksamaale.