asutati 1.09.1939.
jagunes kolme peamisse klassi – must, hõbe ja kuld (peale nende oli veel 20. juuli 1944 haavatumärk, mis anti nendele ohvitseridele, kes hitleri atendaadikatses vigastada said ja hispaania kodusõjas võidelnud haavatasaanud sakslastele antud haavatumärk).
musta haavatumärgiga autasustamise eelduseks oli 1-2 kordne lahingus haavatasaamine või rindel külmakahjustuste saamine.
hõbedase märgiga autasustamiseks tuli 3-4 korda lahingus või õhurünnakus haavata saada.
kuldse märgiga autasustati sõdurit siis kui ta oli saanud vähemalt 5 korda lahingus või õhurünnakus haavata või lahingus langenud, mille järel teda autasustati postuumselt.