wehrmacht'i vormikuue kull - enne sőda valmistatud variant!