märgi disainis c.e. junker ja oli mõeldud jalaväelastele.  hõbedane variant kinnitati 20.12.1939 ning pronks 1.06.1940.
hõbedase märgi saamise nõueteks oli osavõtmine kolmest jalaväerünnakust või vasturünnakust kolmel erineval päeval, kolmest soomusmasinate toel tehtavast luureretkest või rünnakul vaenlasega lähivõitlust pidades. pronks variandi kriteeriumid olid samad ainult, et märk oli mõeldud motoriseeritud jalaväele.