Sõjapurustused Tallinnas, selle ümbruses ja Narvas 1940. ja 1944. aasta vahel. Fotod ei ole kronoloogiliselt õiges järjekorras.