Alfons Vilhelm Robert Rebane

 
   
 

Alfons Rebane sündis Valgas raudtee- ametniku pojana. 1926.a. lõpetas Narva reaalgümnaasiumi ja astus sõjaväkke, kust lähetati õppima Tondi sõjakooli, mille lõpetas 1928. aastal I klassi diplomiga ja ülendati nooremleitnandiks. Seejärel asus teenima I Soomusrongi rügementi Valgas. Peale kitsaröö- palise soomusrongi likvideerimist saadeti leitnandiks ülendatuna teenima Tapale.

1935. aasta septembris määrati A. Rebane Kaitseliidu Sakala maleva instruktoriks Viljandis. 1939. aasta sügisel määrati A. Rebane Lihula komandandiks. 1940. aasta juunis saadeti taas teenima soomusrongide rügementi. Peale Eesti sõjaväe liitmist punaarmeega tunnistati A. Rebane poliitiliselt mitteusaldatavaks ja saadeti erru.

Seejärel töötas Tallinnas ehitustöölisena, vahetades pidevalt elukohta. Sõja puhkedes siirdus Virumaale ja ühines sealsete metsavendadega. Septembris 1941 astus vabatahtlikult Virumaal formeeritud 184. Julgestusgruppi, kus määrati 15. kompanii ülemaks, mis hiljem saadeti 183. julgestusgrupi koosseisus suuskurkompaniina Volhovi piirkonda.

1942. a. jaanuaris omistati talle kapteni auaste ja septembris viidi A. Rebane üle Julgestusgrupi 181 (hiljem 658. Idapataljon) ülemaks.

1944. a. jaanuaris kattis major A.Rebane Volhovi ja Novgorodi ruumis Punaarmee suurpealetungi ajal koos 659. ja 660 Idapataljoniga Saksa 16. ja 18. armee taganemist. 23. veebruaril 1944 autasustati A. Rebast esimese eestlasena Raudristi Rüütliristiga ja ülendati kolonelleitnandiks. 1944. a. kevadel, kui Eesti Idapataljonid liideti 20. Eesti Diviisiga, oli A. Rebane 47. rügemendi II pataljoni ülem. 1944. a. augustis ja septembris võitles ta omanimelise võitlusgrupi eesotsas Tartu rindel.

1944. a. lõpul oli kolonelleitnant A.Rebane Saksamaal taasformeeritud 20. Eesti Diviisi 46. Rügemendi ülem. 1945. aasta märtsikuus koloneliks ülendatud A. Rebane pidas lahinguid Falkenbergi ümbruses ja Oppelni kotis Sileesias. 17. märtsil 1945 võttis kolonel A.Rebane üle diviisi juhtimise. 8. mail 1945 omistati kolonel A.Rebasele Tammelehis Rüütliristi juurde. Ta langes vangi Tsehhis, kuid põgenes koos sadakonna mehega läände. Alates 1966. aastast oli ta Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu Euroopa büroo juhataja.“

Ei ole kahtlust selles, et A.Rebane ja tema võitluskaaslased, kodumaale truud Eesti ohvitserid ja reavõitlejad, pidasid võitlust Narva ja Tartu rindel Eesti riikliku iseseisvuse taastamise, oma rahva säilimise, nimel. Nad tegid kõik selleks, et möödunud sõja lõpus luua iseseisev Eesti diviis, mis pidi kasvama korpuseks ja seega olnuks arvestatav sõjaline jõud ka siis, kui sakslasi poleks enam Eestis olnud. Kahjuks ei õnnestunud aga neil meestel ja tollasel Eesti poliitilisel juhtkonnal korrata 1944. a. Eesti Vabadussõja 1920. a. sündmusi.