piirikaitse üksuste positioone ja kaevikuid peipsi rannikul varnjas ja selle ümbruses kevadel 1944. aastal. kolonel vermet koosal!