Wehrmacht Heer auastmed

 

                                                                                                                               

Lehel on maaväe auastme nimetused ja paremal pool vastav kraenurk (Wehrmacht'i puhul olid mõlemad kraenurgad identsed alates Schütze'st kuni Generalfeldmarschall'ini). Kaks esimest auastet võisid vahel kanda teist nimetust olenevalt sõduri väeliigist - näiteks sideüksuse sõdur oli Funker ja Oberfunker, pioneerüksuses oli Pionier ja Oberpionier, kahurväes Kanonier ja Oberkanonier jne. Enne sõda ja sõja alguses oli sõdurite ja allohvitseride kraenurgad ka vastava väeliigi värviga (Waffenfarbe) märgitud - lehe esimesel pildil on näha, et kraenurgal on 3 triipu - varasematel nurkadel näitasid 2 äärmist triipu väeliiki. Hiljem olid kõik ühtemoodi hallikaspruunid nagu pildil. Ohvitseridel aga oli kuni sõja lõpuni vastava Waffenfarbe'ga märgitud.

Eel-eelviimasel auastmel käib "..." asemele vastav väeliik - näiteks "General der Infanterie".

 

Mannschaften (reakoosseis)

 
 
Schütze

Oberschütze
Gefreiter
Obergefreiter

Stabsgefreiter

 
 
 
 
 

Unteroffiziere (allohvitserid)

 
 
Unteroffizier

Unterfeldwebel
Fähnrich
Feldwebel
Oberfeldwebel
Hauptfeldwebel
Stabsfeldwebel

Oberfähnrich

 
 

Offiziere (ohvitserid)

 
 
Leutnant

Oberleutnant
Hauptmann
Major
Oberstleutnant

Oberst

 
 
 
 
 

Generale (kindralid)

 
 
Generalmajor

Generalleutnant
General der ...
Generaloberst

Generalfeldmarschall