Asutatud 1.09.1939.
Märgi saamise eelduseks oli varasem 1. klassi Raudristi olemasolu ja mitmekordsed vaprusteod või siis ühekordne vaprustegu, millel oli väga suur tähtsus.
Kokku jagati 2. Maailmasõja jooksul välja 7318 Raudristi Rüütliristi, millest 4’ga autasutustati Eesti sõjamehi. Nendeks meesteks olid
Alfons Rebane, Harald Nugiseks, Paul Maitla ja Harald Riipalu.