Asutati 25.11.1942 ja oli kõrgeim autasu, mille reakoosseisus võidelnud sõdur võis välja teenida (kuigi on ka juhuseid, kus reamehi on autasustatud Raudristi Rüütliristiga, mis on veel kõrgem autasu kui Lähivõitluspannal). 
Autasu jagunes kolme klassi – pronks, hõbe ja kuld.
Pronksi saamiseks oli vajalik 15 päeva lähivõitlust, hõbeda jaoks 30 päeva ja kuldse pandla saamiseks 50 päeva lähivõitlust.
Autasu kanti vormikuue vasaku rinnatasku kohal.

 
 

 
     
  Tagantvaade #1