Jagunes kahte klassi – hõbedane asutati 9.03.1942 ja kuldne 18.12.1943.
Hõbedase lindi nõudeks ühe vaenlase tanki hävitamine käsirelva abil (Panzerfaust, tankihävitusmiin, granaat vms.) ja kuldse lindi saamiseks oli vajalik 5 tanki hävitamine.
Lint õmmeldi vormikuue paremale varrukale õlast natuke allapoole.
Seda autasu ei antud tankitõrjerelvade meeskondadele, kelle ülesandeks oligi tankide hävitamine!