Märgi disainis C.E. Junker ja oli mõeldud jalaväelaste autasustamiseks.  Hõbedane variant kinnitati 20.12.1939 ning pronks 1.06.1940.
Hõbedase märgi saamise nõueteks oli osavõtmine kolmest jalaväerünnakust või vasturünnakust kolmel erineval päeval, kolmest soomusmasinate toel tehtavast luureretkest või rünnakul vaenlasega lähivõitlust pidades.
Pronks aumärgi kriteeriumid olid samad ainult, et märk oli mõeldud motoriseeritud jalaväele.
Aumärki kanti vasakul rinnataskul.

 
Hõbedane Jalaväerünnakumärk koos karbiga.
     
 

 
     
  Tagantvaade #1  
 

Karbis

 
 
Pronks Jalaväerünnakumärk.
 
 

 
 
 

Tagantvaade #1