Nagu ka 2. klassi Raudrist võeti ka 1. klass uuesti kasutusele 1.09.1939 kui algas Saksamaa-Poola vaheline sõda. Märgi saamise eelduseks oli varasem 2. klassi Raudristi olemasolu ja lisaks kolm kuni viis vaprustegu. Oli ka juhuseid, et sõdurit autasustati korraga nii 2. kui ka 1. klassi Raudristiga. Restlastest said korraga mõlemad Raudristid Rein-Oskar Männik ja Richard Säägi. Kokku jagati 2. Maailmasõja ajal välja ca. 450 tuhat
1. klassi Raudristi.

 
 

 
     
  Tagantvaade #1