37 mm flak 38 oli kasutusel õhutõrjedivisjonides (flak-abteilung), kus selliste relvadega oli relvastatud 1 patarei + pool ühest segapatareist. esimestel wehrmacht´i relvastusse võetud 37 mm õhutõrjekahuritel oli kohmakas ja kallis kaheteljeline lafett, kuid armee vajas midagi lihtsamat. 1936. aastal võetigi relvastusse uus 3,7 cm flak 36. selle kaherattline lafetihaagis sarnanes väga 2cm flak 30 omaga. sihtimiseks kasutati lihtsat optilist sihikut flakvisier 36. uue, suurema, kellamehhanismiga sihiku flakvisier 40 kasutuselevõtuga tuli märgatavalt moderniseerida ka lafetti. uus kahur sai nimetuse 3,7 cm flak 37. sõja jooksul moderniseeriti relva varsti aga veelgi, mille tulemusena sai relv nimeks 3,7 cm flak 38. õhutõrjekahuritele töötati sõja jooksul välja mitmesuguseid erinevaid sihikuid.

 
Kaliiber 37 mm
Mürsu algkiirus 820 m/s
Laskekaugus 4800 m (õhusihtmärgid)
6500 m (maismaasihtmärgid)
Laskekiirus 160 l/min (tehniline)
80 l/min (praktiline)
Raua pikkus 3200 mm (86,5 kaliibrit)
Tõstenurk -5°...+85°
Laskesektor 360°
Kaal lahingasendis 1930 kg
Kaal transportasendis 2700 kg
Mürsu kaal 0,556 kg
Meeskond 6 meest