2cm flakvierling 38 oli kasutusel õhutõrjedivisjonides (flak-abteilung), kus selliste relvadega oli relvastatud 1 või 2 patareid. peale 2cm flak 30 edukaid katsetusi hispaania kodusõjas otsustati saksamaal seda relva täiustada, tõstes laskekiirust. see võimaldanuks sihtmärgi tõenäolisemat tabamist ja hävitamist. kahuri moderniseerimisega tegeles firma mauser. tulemusena tõusis laskekiirus 280-lt 420-ne lasuni minutis. seejärel otsustati ühe raua asemele paigaldada kaks (flakzwilling), mis tõstis samas ajavahemikus välja lastava laskemoona hulga kahekordseks. Lõplikuks variandiks sai neljaraudne õhutõrjekahur flakvierling, mille laskude kogusummana minutis küündis juba u 1680 lasuni. Kahuri veoks kasutati spetsiaalset kaherattalist lafetihaagist. ekstreemjuhtudel oli võimalik avada tuli otse haagiselt. effektiivsemaks tulistamiseks tuli lafett siiski maapinnale lasta. relva rauad olid rihitud välja nii, et kõik 4 trajektoori ristusid u. 800 m kaugusel. tasakaalu hoidmiseks tulistasid diagonaalis asetsevad rauad samaaegselt. sageli kasutati kergeid õhutõrjekahureid vaenlase jalaväega võitlemiseks. kahuri puuduseks oli, et sihtur pidi istuma üsna kõrgel ja ei olnud piisavalt vaenlase tule eest (kuulid, killud) kaitstud.

 
Kaliiber 4 x 20 mm
Mürsu algkiirus 900 m/s
Laskekaugus 3700 m (õhusihtmärgid)
4900 m (maismaasihtmärgid)
Laskekiirus 4 x 420 l/min (tehniline)
4 x 220 l/min (praktiline)
Raua pikkus 1300 mm (65 kaliibrit)
Tõstenurk -11°...+85°
Laskesektor 360°
Kaal lahingasendis 1250 kg
Kaal transportasendis 1520 kg
Mürsu kaal 0,12 kg